Governance

Governance

Als lid van Aedes onderschrijft Casade de Governancecode Woningcorporaties. In de code staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. In de Governancetabel 2019 geven we aan hoe Casade de Governancecode opvolgt.

Vertalen / Translate