Governance

Onder governance verstaan we hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden en verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid richting haar belanghebbenden. Casade is hierover open en transparant.

Als lid van Aedes onderschrijft Casade de Aedes-code. Daarmee laten we zien waarvoor we staan, waarop we aanspreekbaar zijn, dat we kwaliteit bieden en dat we ons willen verantwoorden naar onze omgeving.

De Aedes-code is opgegaan in de Governancecode Woningcorporaties 2015. In de code staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. In de Governancetabel 2017 geven we aan in hoeverre Casade de in de Governancecode opgenomen uitwerking opvolgt.

Vertalen / Translate