Governance

Onder governance verstaan we hoe een onderneming goed, efficiƫnt en verantwoord geleid moet worden en verantwoording moet afleggen over het gevoerde beleid richting haar belanghebbenden. Casade is hierover open en transparant.

Als lid van Aedes onderschrijft Casade de Governancecode Woningcorporaties 2015. In de code staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. In de Governancetabel 2017 geven we aan hoe Casade de Governancecode opvolgt.

Vertalen / Translate