Governance

Governance

Als lid van Aedes onderschrijft Casade de Governancecode Woningcorporaties 2015. In de code staan richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. In de Governancetabel 2017 geven we aan hoe Casade de Governancecode opvolgt.

Vertalen / Translate