• Slide 1

Huurdersbelangen

Bij het maken van plannen voor onderhoud, de inrichting van een wijk of beleidsmatige zaken heeft Casade intensief contact met de huurders. Zij weten vaak het beste wat goed is voor hun wijk of hun woning. Huurders en Casade werken samen op een aantal verschillende niveaus.

Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC)

Onze huurdersorganisaties zitten met ons (bestuur en één of meer managers) aan tafel om het beleid van Casade te bespreken. De bijzondere positie van de huurdersorganisaties komt tot uitdrukking in een adviesrecht (en soms instemmingsrecht), bijvoorbeeld over het huurbeleid van Casade.

Inmiddels hebben de lokale huurdersorganisaties zich verenigd door uitbreiding van de Stichting W.L.S. (Waalwijk, Loon op Zand en Sprang-Capelle) met afgevaardigden van de Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk uit Waspik en de Bewonersbelangenvereniging Dongen. De naam van de Stichting W.L.S. werd hierdoor gewijzigd in Stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC).

Wat doet de SHC?

Het werkgebied van Casade kent vier huurdersbelangenorganisaties, die rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de huurders. Dit zijn:

  • Huurdersbelangenvereniging Dongen en omstreken
  • Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand 
  • Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk
  • Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk (Waspik)

Zeven afgevaardigden uit die huurdersbelangenorganisaties vormen samen de Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC). De SHC is de directe gesprekspartner van het bestuur van Casade, denkt mee over de visie van Casade en adviseert over belangrijke beleidsonderwerpen.

Lokale huurdersorganisaties

Met de lokale huurdersorganisaties wisselt Casade informatie uit over onderwerpen die de huurdersorganisaties in staat stellen om hun lokale rol richting de huurders goed te kunnen vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld over projecten rond nieuwbouw en herstructurering of het wijk- en buurtbeheer. De lokale huurdersorganisaties zijn uw eerste aanspreekpunt voor vragen.

Bewonerscommissies

Het beheer in specifieke complexen is onderwerp van overleg tussen Casade en de bewonerscommissies. De basis daarvoor zijn veelal de wijkwerkplannen van Casade waarin activiteiten op het terrein van onderhoud en wijk- en buurtbeheer zijn uitgezet. Deze plannen worden in overleg met de bewoners vastgesteld.

Huurdersdag

Casade organiseert elk jaar een huurdersconferentie. Dit jaar nodigen we onze huurders voor het eerst uit voor een speciale huurdersdag op 7 oktober.
  
Wilt u weten wat Casade voor u kan betekenen? Uw woonconsulent ontmoeten? Zien waar we de komende tijd gaan bouwen? Of meer horen over wat we voor senioren doen?
Kom langs tijdens onze speciale Huurdersdag: leuk én informatief voor jong en oud! Zaterdag 7 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur in Het Klavier, Kaatsheuvel. We hopen zo veel mogelijk huurders te ontmoeten: heel graag tot dan!

Meer artikelen