Geld over??

“Woningcorporaties houden geld over, dus de huren kunnen omlaag”. Dat vindt de Woonbond, die daarom een actie is begonnen voor een huurverlaging van 10%. De Woonbond is een soort vakbond van huurders. Dat is belangrijk werk. En ze doen hun werk over het algemeen ook goed. Als de Woonbond dus iets zegt, neem ik dat serieus. Toch vind ik dat de Woonbond in dit geval de plank misslaat. Ik zal vertellen waarom. Maar laat ik beginnen met het punt waar ze wél gelijk in hebben. De Woonbond zegt terecht in dat er bij woningcorporaties aan huurinkomsten méér geld binnenkomt dan er uitgaat aan kosten die nodig zijn voor onderhoud, om de organisatie te draaien en om rente en belastingen te betalen. Ik vind het prima om dat “winst” te noemen, hoewel daar nog wel meer over te zeggen valt.

Als het waar is dat die “winsten” de afgelopen jaren groter zijn geworden, dan is het een terechte vraag of dat wel nodig is. En wat de corporaties daar dan mee gaan doen. De Woonbond heeft er natuurlijk gelijk in dat woningcorporaties er niet zijn om winsten op te potten, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Corporaties zijn organisaties zonder winstoogmerk. Dat betekent dat de winsten gebruikt moeten worden om de maatschappelijke doelen van de organisatie te dienen.

En pas vanaf dat punt vind ik dat de Woonbond echt veel te kort door de bocht gaat. Zij doen namelijk of het geld dat de corporatie verdient niet keihard nodig is om woningen te verbeteren, nieuwe woningen te bouwen en de enorme investeringen te doen om alle woningen in 2050 “CO2-neutraal” te maken. Allemaal doelen die door de overheid en de samenleving volkomen terecht van ons worden gevraagd en waar de Woonbond zich bij mijn weten van harte achter schaart.

Willen we die doelen goed dienen, dan houden we geen geld over maar komen we veel geld te kort. Mijn opvatting is dat we dan maar heel goed moeten ondernemen, en dat geld niet door middel van hoge huurverhogingen bij de huurders moeten ophalen. Maar doen of er geld zat over is om de huren te verlagen, is toch echt een omkering van de werkelijkheid.

Het gaat om evenwicht. Bij dat evenwicht horen zeker gematigde huren. De Woonbond en Aedes hebben in 2015 een zogenaamd “sociaal huurakkoord” gesloten, waarin wordt afgesproken dat de huren jaarlijks maar een klein beetje mogen stijgen. Casade kent al een aantal jaren een huurstijging die nog een stukje lager is dan in dat sociaal huurakkoord afgesproken. Lager dus ook dan van de Woonbond zou hoeven!

Ook voor de komende jaren zal dat onze lijn zijn. Wij houden de huren van het overgrote deel van onze woningen onder de huurgrens die geldt voor de huurtoeslag. Ook daarin gaan we nog verder dan we met onze huurdersorganisaties hebben afgesproken. Dat doen we uit onze eigen maatschappelijke overtuiging. Maar bij dat evenwicht hoort vervolgens óók dat we het geld dat we op die manier binnenkrijgen ten volle benutten voor vernieuwing, verbetering, verduurzaming van onze woningvoorraad. En dat is echt alle hens aan dek!

Vanzelfsprekend heeft u het volste recht op te komen voor lagere huren, de petitie van de Woonbond te ondertekenen en aan ons toe te sturen. In dit blog heb ik uitgelegd wat daarop onze reactie zal zijn.Roel van Gurp