Half vol

Ja hoor, Nederland heeft een nieuwe regering. Dat werd wel eens tijd ook! Het programma van die regering is ambitieus. Er staan grote voornemens in op het gebied van het klimaat, stikstof, de arbeidsmarkt, het minimumloon en ga zo nog maar even door. We gaan de komende tijd meemaken of die mooie woorden ook in mooie daden worden omgezet. Ik hoop het van harte.

Ook de volkshuisvesting komt in het regeerakkoord aan bod. Veel van wat er staat is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk. Betekenen de (nog vage) plannen met de huurtoeslag een verbetering voor de huurders of niet? Wil de regering corporaties echt dwingen om hun eengezinswoningen te verkopen aan de zittende bewoners die daar hun vinger voor opsteken? Ik kan me het niet echt voorstellen.

Één ding is wél klip en klaar: vanaf 2023 wordt de zo langzamerhand door iedereen gehate verhuurderheffing afgeschaft. Dat is echt groot nieuws voor iedereen met een hart voor de volkshuisvesting. Jarenlang moest Casade (net als alle andere woningcorporaties) ongeveer 1/8 deel van de huuropbrengsten direct afstaan aan de schatkist. In ons geval zo’n 10 miljoen euro per jaar. Geld dat we dus niet konden besteden aan alles waarvoor het zo hard nodig is: het verbeteren, verduurzamen en nieuw bouwen van woningen. Dat is dus vanaf volgend jaar voorbij.

Kunnen we voortaan dus alles doen wat we willen? Nee, natuurlijk niet. Maar we kunnen wel veel meer dan we konden. Voor Casade betekent het vooral dat we ons huidige hoge investeringsniveau veel langer kunnen volhouden. Dat betekent: hard blijven werken aan betere woningen en wijken in Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Met betaalbare huren: we willen en zullen blijven voldoen aan alle afspraken die we daarover landelijk en lokaal met de organisaties van huurders maken.

Laten we toegeven: we zijn er met elkaar nog lang niet. Er moet heel veel meer gebeuren om goed en betaalbaar wonen in prettige buurten voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. De samenleving schreeuwt om minder ongelijkheid, betere zorg en begeleiding voor mensen die het moeilijk hebben zich staande te houden, langdurige inzet om de leefbaarheid in veel wijken te vergroten, bredere toegang tot de volkshuisvesting voor middengroepen, grip van de overheid op de idiote huur- en koopprijzen in de markt, en noem maar op. Je kunt zonder moeite een half leeg glas zien.

Maar hoe dan ook: we kunnen vooruit! We kunnen dus voort met het aanpassen, verbeteren en bijbouwen van betaalbare woningen, het plek geven aan de natuur en werken aan een gezonde en schone leefwereld.

Noem me een optimist, maar ik zie dan echt een half vol glas! 
En we gaan ons ervoor inzetten die andere helft ook gevuld te krijgen.Roel van Gurp