Stikstof en meer

De zogenaamde “stikstofcrisis” is het onderwerp van de dag. De hoogste rechter heeft bepaald dat de overheid zich vanaf nu echt moet gaan houden aan de verplichtingen die zij eerder zelf is aangegaan om verdere aantasting van de natuur door de uitstoot van stikstof te voorkomen.

Politici breken zichzelf (en elkaar) het hoofd over wat dat allemaal moet gaan betekenen. Een groot deel van de stikstofproductie komt van de veeteelt. Maar ook verkeer, industrie, luchtvaart en de bouw dragen een groter of kleiner steentje bij.

Ik ga me op deze plaats niet bezondigen aan allerlei politieke analyses. Natuurlijk wil ik als bestuurder van een woningcorporatie dat onze voorgenomen bouwprojecten niet stil komen te liggen. Dus hoop ik dat er snel oplossingen worden gevonden die dat mogelijk maken. Dat betekent om te beginnen wat voor de manier van bouwen zelf: dat doen we zo schoon mogelijk.

Maar hoe je het ook wendt of keert, waar mensen komen te wonen, zullen ook auto’s gaan rijden. En die auto’s stoten (voorlopig nog) stikstof uit. Als wij dus ergens aanzienlijk meer woningen bouwen dan er eerst stonden, dan zal ergens anders in de omgeving de uitstoot van stikstof teruggedrongen moeten worden. We willen immers de Loonse en Drunense Duinen en het Slagenlandschap in ere houden.

Zo is de regering met een pakket maatregelen gekomen, waarbij de snelheidsbeperking op de snelwegen (overdag van 130 naar 100 km/u) het meest in het oog springt. Dat is hard nodig, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren, of we het nu leuk vinden of niet. Hoe dan ook moet de veeteelt hervormd worden, en zullen bouwers, bedrijven en luchthavens allemaal maatregelen moeten gaan nemen. Alleen als iedereen een steentje bijdraagt, kunnen we onze economie draaiende houden op een manier die in evenwicht is met de natuur.

Zo leren we dus steeds beter wat het woord “duurzaam” eigenlijk inhoudt. Dat is niet alleen een paar zonnepanelen op het dak leggen of de huizen goed isoleren. Natuurlijk moet dat ook, maar “duurzaam” betekent vooral een goed evenwicht vinden tussen economie, sociaal leven en de natuur. Nu en voor de toekomst. Hier en op andere plekken op de planeet. Dan gaat het om minder uitstoot van CO2 en stikstof, maar ook om het terugdringen van allerlei onafbreekbare giftige stoffen in de natuur (PFAS). En om zó te bouwen, dat je met de natuur ter plaatse rekening houdt. Natuur, dat zijn dus ook beschermde dieren als gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

We staan voor een keuze. We kunnen al die regels om natuur te beschermen hinderlijk, ergerlijk of belachelijk vinden en er steeds tegen te hoop blijven lopen. We kunnen ook heel anders gaan kijken. Hoe kunnen we die natuurbelangen van de voorbereiding af aan zo opnemen in onze manier van ontwikkelen en bouwen, dat de natuur geen hindernis meer is, maar dat we juist aan verrijking van de natuur bijdragen.

Casade kiest voor dat laatste. Voor een echt duurzame toekomst.Roel van Gurp