Systeem

Een wereld waarin geen systemen bestaan, zou onleefbaar zijn. We kennen systemen die regelen hoe we ons geld verdienen en hoe we voedsel verbouwen. Hoe we verhandelen en bereiden of wat te doen als we ziek zijn. Hoe we een huis huren of kopen en ons in het verkeer gedragen. Maar ook hoe we samen verder of juist weer uit elkaar gaan en wat te doen als we afscheid van elkaar moeten nemen. En onder al die uitgebreide sets van afspraken liggen weer andere systemen die al dan niet geautomatiseerd informatie opslaan en uitwisselen.

Dan heb ik het niet eens over de informatie-industrie achter Google en Facebook, maar gewoon over al die informatie die we iedere dag als zo normaal beschouwen dat we hem niet eens meer zien. We hebben de brute natuur duizenden jaren geleden bedwongen door ons verstand en onze arbeidskracht goed te gebruiken. Maar we kunnen alleen met zo veel mensen samenleven door een wijdvertakt systeem van systemen. Hoera!

Zoals de hele samenleving geordend wordt door systemen (regels, afspraken, processen, informatiestromen), zo geldt dat ook voor ieder bedrijf en iedere organisatie. Die systemen vergen aandacht en onderhoud. Van het herbronnen van je afspraken tot en met het vervangen van je hele automatiseringssysteem. Bij Casade zijn we met dat laatste de afgelopen anderhalf jaar volop bezig geweest. En we zullen er het komende jaar ook nog wel druk mee zijn. U begrijpt inmiddels wel dat ik dat belangrijk vind. Het is dus goed daar tijd en energie in te steken.

Ik hoop dat u zit te wachten op mijn “maar….”. Die komt nu. Máár…….. mijn “hoera” voor de systeemwereld geldt alleen als die echt ten dienste staat van het dagelijkse leven. Met andere woorden: de bedóeling van de systeemwereld is de leefwereld te dienen. Dat geldt zeker ook voor ons als woningcorporatie. Ons doel is: mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar te laten wonen in een geschikte woning in een prettige buurt. Ons doel is ook daarbij de natuur, het milieu, het klimaat zo weinig mogelijk te belasten. En we willen dit steeds beter doen: betere en slimmere woningen maken, energieverbruik terugdringen en verduurzamen, servicekosten beperken, onze dienstverlening zo maken dat mensen snel en goed geholpen worden.

We investeren in systemen om ons dagelijkse werk beter te kunnen doen. Alleen zolang we die bedoeling heel scherp voor ogen houden, is het de moeite waard. Omdat het uiteindelijk altijd en altijd om mensen gaat!Roel van Gurp