Woning in zicht?

Het vinden van een (andere) huurwoning valt niet altijd mee. Je moet ingeschreven staan, als je in meerdere gemeenten zoekt vaak zelfs op verschillende plekken. Veel woningen voldoen niet precies aan wat je zoekt. Er gelden voor iedere woning bepaalde spelregels (bijvoorbeeld over inkomen, of leeftijd, of gezinsgrootte). Er zijn altijd een hoop andere gegadigden, en dan gaat de woning -binnen de gegeven criteria- naar diegene die al het langst staat te wachten. En in een aantal gevallen gaat dan toch weer niet de langst wachtende vóór, maar iemand die voorrang krijgt, bijvoorbeeld op medische gronden, of omdat zijn huis gesloopt gaat worden.

Kortom, een huurwoning zoeken is bepaald geen kinderspel. En zolang er nog altijd veel meer woningzoekenden zijn dan vrijkomende woningen, zal dit ook zo blijven. Natuurlijk bouwen we nieuwe woningen bij, maar het is een illusie te denken dat daarmee het verdeelprobleem binnenkort opgelost zal zijn. Het is niet anders.

Mooier kunnen we het niet maken. Makkelijker wel. Daarom heeft Casade (evenals collega-woningcorporatie Leystromen, die onder meer actief is in Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk) zich afgelopen winter aangesloten bij Woning in Zicht. In Woning in Zicht werkten tot dat moment alleen de Tilburgse woningcorporaties samen, nu is dat dus een systeem voor de hele regio Midden-Brabant geworden. Dat is mooi: woningzoekenden hoeven zich nu nog maar op één plaats in te schrijven om toegang te krijgen tot heel het woningaanbod in onze regio. Veel meer keus dus! En daarbij biedt Woning in Zicht op verzoek ook diensten die wij vroeger niet konden bieden (zoals actieve meldingen van vrijkomende woningen in een categorie die de zoeker heeft aangegeven).

Wij waren en zijn van mening dat we de woningzoekenden in onze regio hiermee een goede dienst bewijzen. Toch regent het vragen. Soms hebben die te maken met praktische zaken, en zijn ze eenvoudig op te lossen. Maar veel vragen gaan toch over zorgen die mensen hebben: Worden de woningzoekenden uit Dongen, Loon op Zand en Waalwijk nu niet verdrongen door woningzoekenden uit Tilburg? Waarom worden zo veel woningen met voorrang aan anderen toegewezen? Mooi kletsen met je 'Woning in Zicht', maar voor het gevoel van veel mensen raakt een woning juist hoe langer hoe verder uít zicht…

Ik begrijp die zorgen goed. Ik kan ze ook vast niet zo maar wegnemen: sommige dingen zijn zoals ze zijn, het verdelen van schaarste is nooit leuk. Een tweetal zaken wil ik wel graag toelichten, in de hoop dat het daarmee in ieder geval iets duidelijker wordt.  

Om te beginnen met de vraag of nu 'al onze woningen naar Tilburgers gaan', zoals wel gevreesd wordt. Dat is gelukkig niet het geval. Het merendeel van de vrijkomende woningen gaat naar woningzoekende uit de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Maar er gaan inderdaad wel méér woningen naar woningzoekenden uit andere regio’s (vooral Tilburg) dan voorheen het geval was. Dit doet zich vooral voor in die kernen die het dichtst tegen Tilburg aan liggen, zoals Dongen en het dorp Loon op Zand. Overigens gaan er ook meer dan vroeger woningen in Tilburg naar woningzoekenden uit 'onze' gemeenten. Maar voorlopig is de inkomende beweging nog groter dan de uitgaande beweging. Het hoort allemaal bij een open samenleving en je kunt geen muren bouwen om je dorp. Wat we wél doen is goed volgen of deze trend tijdelijk is, of doorzet. Voorlopig lijkt het erop dat in de loop van de maanden dat we nu deel uit maken van Woning in Zicht, het verschil tussen binnenkomende en uitgaande woningzoekenden steeds kleiner wordt. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat er al echt een evenwicht is. We volgen het op de voet, in nauw overleg met de huurdersorganisaties en de gemeenten. In de loop van volgend jaar moet het beeld wel helder zijn, en besluiten we of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen. Nee, we gaan geen Tilburgers weren en we gooien de grote voordelen van Woning in Zicht niet overboord. Maar we denken wel serieus na over een vorm van voorrang voor doorstromers uit ons eigen bezit, of voor starters uit de eigen regio. Als het nodig is natuurlijk, en als het helpt en het eerlijk gebeurt. Dat is nu allemaal nog niet aan de orde, maar we zitten er bovenop en zullen -binnen de spelregels van een open samenleving- de belangen van woningzoekenden in onze regio goed behartigen

Een tweede veelgehoord geluid is dat heel veel woningen gaan naar mensen die uit een sloopwoning komen. Dat is waar. We slopen niet graag huizen, maar soms ontkom je er niet aan. Omdat we voortdurend willen werken aan goede, betaalbare en duurzame woningen die helemaal passen bij de vraag van de toekomst. Dat is onze taak, die nemen we heel serieus op. Daar hoort dan bij dat je van tijd tot tijd ook verouderde woningen vervangt door nieuwe, betere. De mensen die in zo’n te slopen woning wonen, krijgen dan inderdaad (binnen bepaalde spelregels) voorrang bij het zoeken van een andere woning. Dat moet ook wel, het was immers niet hún keus te verhuizen en de woningen moeten leeg. Als meer mensen voorrang krijgen, gaat dit dus ten koste van andere mensen. Het is gelukkig lang niet zo dat hiermee de woningmarkt overspoeld wordt door mensen met voorrang, maar je merkt het wel. Daar moeten we eerlijk over zijn. Daar staat overigens wel een groot voordeel tegenover: in de plaats van de te slopen woningen worden weer nieuwe gebouwd, evenveel (zoals in de wijk Bloemenoord in Waalwijk), of zelfs méér (zoals aan de Trappistenstraat in Dongen). Als die verhuurd gaan worden, slaat het nadeel van nu juist om in een voordeel. Extra aanbod geeft extra mogelijkheden, en extra beweging op de woningmarkt, waardoor er ook weer andere woningen vrijkomen. Ik geef meteen toe dat je daar vandaag niets aan hebt, maar over een poosje wel degelijk. Dat is geen doekje voor het bloeden, maar dit zijn gewoon reëel en eerlijk de plussen en minnen van sloop en nieuwbouw, waarvan iedereen begrijpt dat het met het oog op de toekomst soms gebeuren moet.

Met bovenstaande hebt u niet meteen een nieuwe woning in zicht. Maar ik hoop dat duidelijk is dat het vinden van een woning ook echt niet ineens uit zicht is geraakt. Het is voor u actief zoeken (hoe actiever u zoekt, hoe groter de kans dat u op een overzienbare termijn ook iets vindt). Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat het ook voor ons soms wat zoeken is. En dat doen we dan ook, dat is onze verantwoordelijkheid. We kunnen niet alle problemen oplossen. Maar we kunnen wel een eerlijke en betrouwbare partner voor u zijn.

Roel van Gurp
directeur/bestuurder van Casade