Digitale nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief september 2022

Nieuwsbrief mei 2022

Nieuwsbrief december 2021

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief september 2020

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief juni 2019

We zijn er voor u!

Door het coronavirus moeten we afstand houden van elkaar. Natuurlijk doen wij dat ook. Maar niet in onze dienstverlening: hierin blijven we voor onze huurders dichtbij. Dat schreven we in een persoonlijke brief die kort geleden bij u bezorgd is.

Stankoverlast in huis

We hebben al een paar mooie dagen gehad en de zomer is in aantocht. Warme temperaturen, lange avonden en veel zon. Heerlijk! Maar met de warmere temperaturen neemt de kans op stank in huis ook toe. Heel vervelend, en lastig als je niet weet waar het vandaan komt. In dit artikel lees je een aantal veelvoorkomende oorzaken van stank in huis. Inclusief oplossingen natuurlijk.

Roel van Gurp over huurverhoging 2020

Ondanks de coronacrisis verhogen we per 1 juli de huur. Hier hebben we goed over nagedacht. Onze directeur/bestuurder legt in dit filmpje uit waarom u, ondanks de rare tijd waarin we momenteel leven, een huurverhoging krijgt. En dat we u helpen als u hierdoor in de financiële problemen komt.

Woonfraude

Regelmatig ontvangen wij meldingen van onze huurders over het vermoeden van woonfraude. Ze zien steeds andere mensen op een adres, er wonen erg veel mensen in de woning of er woont juist helemaal niemand. Wanneer is er eigenlijk sprake van woonfraude en wat doen wij met een melding?

Buurtbemiddeling Waalwijk is op zoek naar nieuwe buurtbemiddelaars

Buurtbemiddeling wordt ingezet als het buren niet lukt om samen tot een oplossing te komen bij een (dreigend) burenconflict. Het kan gaan om buren die naast of achter elkaar wonen, om een groep buren die last heeft van elkaar of bijvoorbeeld om overlast tussen een bewoner en een bedrijf.

Zit er asbest in uw huis?

In woningen die voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest zitten. In de meeste gevallen levert dit geen risico op. Het asbest zit vaak goed weggestopt in de materialen. We vinden het belangrijk om te weten waar in onze woningen mogelijk asbest zit. Daarom doen we onderzoek. Zo zorgen we dat u veilig woont en dat aannemers veilig kunnen werken in onze huurwoningen. Komen we ook bij u langs?

Op zoek naar vogels en vleermuizen bij u in de buurt

De komende jaren maken we onze woningen energiezuiniger. Bij deze werkzaamheden moeten we rekening houden met beschermde diersoorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Deze soorten zijn beschermd onder de ‘Wet Natuurbescherming’ en zijn sterk afhankelijk van bebouwing om in te kunnen nestelen.

Wat moet je doen bij een frituurbrand?

Eén van de meest voorkomende branden in de keuken is de frituurbrand. Zo’n brand ontstaat doordat het vet of olie in de frituurpan oververhit raakt. Het vet kan erg snel vlam vatten. Maar hoe moet je zo’n brand blussen?

Buurtkamer Loon op Zand

Zal ik eerst even zeggen wat de Buurtkamer eigenlijk is? Dit is een duplexwoning in oud Loon die door Casade beschikbaar is gesteld. Het betekent niet dat de buurtkamer alleen voor de buurt is, maar voor alle inwoners van Loon op Zand. Buurt in de ruimste zin van het woord en ook om te buurten (voor mensen die niet uit Loon komen: dit betekent, samen praten).