In het najaar maken we de dakgoten schoon

Welke goten maken wij schoon? 

  • Goten van eengezinswoningen met een schuin dak. 
  • Goten van eengezinswoningen met een plat dak als daar een dakgoot aanwezig is. 
  • Goten van hoogbouw complexen.

Waar maken wij de goten niet schoon? 

  • Goten van bergingen. 
  • Bij huizen met platte daken zonder dakgoot. Hier zitten vaak één of meerdere afvoeren in het dak die aangesloten zijn op de regenpijp. 
  • Bij hoogbouw waar geen dakgoten aanwezig zijn. Hier is vaak een plat dak aanwezig waar meerdere afvoeren in het dak aangesloten zijn op de regenpijp. 

Wanneer maken we uw dakgoot schoon? 

  • De goten van de huizen waar veel bomen in de buurt staan maken we elk jaar schoon. Dat doen we doorlopend en het moment is niet altijd afhankelijk van het seizoen. Natuurlijk houden we wel rekening met het vallen van het blad. 
  • De goten van de huizen waar weinig tot geen bomen in de buurt staan maken we één keer per twee jaar schoon: 
  • In februari/maart 2022 zijn de goten in de plaatsen Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel en Loon op Zand aan de beurt. 
  • Begin 2021 zijn de goten in de plaatsen Waalwijk, Dongen en ’s Gravenmoer schoon gemaakt. Deze goten zijn in 2023 weer aan de beurt. 

Moet ik lid zijn van het rioolfonds? 
Nee, u hoeft geen lid te zijn van het rioolfonds. We maakten met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade (SHC) de afspraak dat wij de werkzaamheden tot en met 31 december 2023 betalen zonder dat u lid bent van het fonds. In 2023 bekijken we samen met SHC hoe we verder gaan.  

Door wie wordt het werk gedaan? 
Van Amersfort Rioleringen doet het schoonmaakwerk samen met Friss Reinigingsdiensten. Een paar dagen voordat het werk wordt gedaan krijgt u een flyer in de bus met uitleg.  Bent u niet thuis op de dag dat er schoongemaakt wordt? Dat is geen probleem. U kunt de poort openlaten of een afspraak met uw buren maken. Vindt u het niet prettig om uw poort open te laten? Bel dan naar het nummer op de flyer om een andere afspraak te maken. 

Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op via ons gratis nummer 0800 55 222 22.