We gaan de dakgoten schoonmaken!

Wat gaan we doen? 
Dit jaar maakten we een overzicht van ddakgoten van onze woningen. We maken onderscheid in dakgoten die we ieder jaar schoonmaken en dakgoten die we eens in de twee jaar schoonmaken.

Welke goten maken wij schoon? 

  • Goten van eengezinswoningen met een schuin dak. 
  • Goten van eengezinswoningen met een plat dak als daar een dakgoot aanwezig is 
  • Goten van hoogbouw complexen. 

 Waar maken wij geen goten schoon? 

  • Bij bergingen. 
  • Bij huizen met platte daken zonder dakgoot. Hier zitten vaak één of meerdere afvoeren in het dak die aangesloten zijn op de regenpijp. 
  • Bij hoogbouw waar geen dakgoten aanwezig zijn. Hier is vaak een plat dak aanwezig waar meerdere afvoeren in het dak aangesloten zijn op de regenpijp. 

Wanneer maken we uw goot schoon? 

  • De goten van de huizen waar veel bomen in de buurt staan maken we elk jaar schoon. Hier zijn we inmiddels mee gestart.  
  • De goten van de huizen waar weinig tot geen bomen in de buurt staan maken we één keer per twee jaar schoon. Hier maakten we de volgende afspraken over: 
  • In 2021 starten we in de plaatsen Waalwijk, Dongen en s Gravenmoer. 
  • In 2022 starten we in de plaatsen Sprang-Capelle, Waspik, Kaatsheuvel en Loon op Zand. 

Moet ik lid zijn van het rioolfonds? 
Nee, hoeft geen lid te zijn van het rioolfonds. We maakten met de SHC de afspraak dat wij de werkzaamheden tot en met 31 december 2023 betalen zonder dat u lid bent van het rioolfonds. In 2023 bekijken we samen met SHC hoe we verder gaan.  

Door wie wordt het werk gedaan? 
Van Amersfort Rioleringen doet dit samen met Friss Reinigingsdiensten. Een paar dagen voordat het werk wordt gedaan krijgt u een flyer in de bus met uitleg.
U hoeft niet thuis te zijn. Laat de poort open of maak afspraken met uw buren zodat de medewerkers bij uw dakgoten kunnen.

Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op via ons gratis nummer 0800 55 222 22.