Aanpassingen in nieuwbouw appartementengebouw De Hoogt

Casade gaat een andere gevelsteen gebruiken voor de 18 nieuwbouwappartementen aan de Hoogt. Dit naar aanleiding van signalen van omwonenden van het plan.

Andere gevelsteen
Casade heeft opnieuw met de welstandscommissie gesproken en op haar advies gekozen voor een donkere gevelsteen. Dit is dezelfde als de steen die gebruikt is voor de stichtmuur in de Hoogt. Deze donkere gevelsteen zorgt voor een betere samenhang in het straatbeeld en voor een chiquere uitstraling. Behalve de kleur van de steen wordt de kleur van de kozijnen aangepast naar een licht grijze tint.

Indienen bouwvergunning
Eind oktober 2018 dient Casade de bouwvergunning in. De aanvraag van de bouwvergunning wordt bekend gemaakt in de Informatiekrant van de gemeente Dongen en is vervolgens in te zien in het gemeentehuis en op www.dongen.nl. Bezwaar maken is mogelijk tot zes weken na afgifte van de vergunning. De bouwwerkzaamheden beginnen nadat de vergunning verleend is.