Blokkade Woning in Zicht (WiZ) bij ongewenst gedrag

Reageren op het woningaanbod kan niet als uw inschrijving geblokkeerd is.

Wanneer wordt een inschrijving geblokkeerd?
Corporaties blokkeren een inschrijving niet zomaar. Wij doen dit als er sprake is van ongewenst gedrag door de woningzoekende. Het gaat hierbij om:

Overlast

Termijn max 2 jaar + uitsluiting bij corporatie waar blokkade is ontstaan + signalering bij overige corporaties

Bedreiging en agressie

Termijn max 2 jaar + uitsluiting gehele regio Woning in Zicht (midden Brabant)

Oneigenlijk gebruik (hieronder valt woonfraude, handel drugs/prostitutie/ Opiumwet etc.)

Termijn max 2 jaar + uitsluiting gehele regio Woning in Zicht (Midden-Brabant)

Huurachterstand

Termijn max 5 jaar + uitsluiting bij corporatie waar blokkade is ontstaan + signalering bij overige corporaties

Fraude

Termijn max 2 jaar + uitsluiting gehele regio Woning in Zicht (Midden-Brabant)

Tabel: reden van blokkade

Mijn inschrijving is geblokkeerd, wat nu?
Zolang uw inschrijving geblokkeerd is, kunt u niet reageren op woningen van corporaties waarvoor de blokkade van toepassing is. Hoe lang de blokkade duurt, hangt af van de reden van de blokkade. Neem hierover contact op met uw corporatie.

Hoe weet ik dat mijn inschrijving geblokkeerd is?
Als een corporatie besluit uw inschrijving te blokkeren, ontvangt u hierover bericht per e-mail of brief. In dit bericht leest u waarom uw inschrijving geblokkeerd is en hoe lang de blokkade duurt. Als de blokkade wordt opgeheven, wordt u hierover ook geïnformeerd.

Wat gebeurt er met mijn inschrijftijd?
Aan uw inschrijftijd verandert niets. U bouwt tijdens de blokkade gewoon inschrijfduur op.

Vindt u dat uw inschrijving onterecht geblokkeerd is?
Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing. Stuur in dat geval uw bezwaarschrift binnen vier weken naar de corporatie die besloten heeft uw inschrijving te blokkeren. Beschrijf in uw bezwaar duidelijk waarom u het niet eens bent met de blokkade. Stuur eventueel bewijsstukken mee. En vergeet niet uw inschrijfnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Bekijk het volledige blokkade protocol.