Casade en BAM Wonen leveren 118 Nul-Op-de-Meter appartementen op in Waalwijk

Waalwijk, 31 maart 2022 – In opdracht van wooncorporatie Casade heeft BAM Wonen 118 Nul-Op-de-Meterappartementen opgeleverd, verdeeld over drie duurzame woongebouwen. Om deze mijlpaal te vieren, droeg BAM Wonen symbolisch de sleutel over aan Casade. Samen met betrokken partijen is getoost op het succesvol afronden van Salviapark in Waalwijk. 

Tijdens de symbolische sleuteloverdracht van BAM Wonen aan Casade spraken Karin Priem, manager Vastgoed bij Casade en Frans Fonteijn, directeur Zuid bij BAM Wonen, vol trots over het project. Karin Priem: “Zo wil ik wonen: duurzame woningen in het groen, wat goed voelt voor onze huurders en de buurt.” Frans Fonteijn geeft aan: “Deze tijd laat wederom zien hoe belangrijk duurzaamheid is, zeker in het licht van de huidige energiekosten, een steeds groter onderdeel van de totale woonlasten. Deze NOM-appartementen gaan zeker bijdragen aan de missie van Casade: comfortabele en betaalbare woningen.” 

De wijk Bloemenoord
De appartementen zijn onderdeel van de sloop en vervangende nieuwbouw van in totaal zes flats in de wijk Bloemenoord. De bouw van de eerste fase, drie nieuwe flats aan de Valeriaanstraat, startte officieel op 21 januari 2021. De eerste bewoners kregen in december 2021 hun sleutel en begin april worden de laatste sleutels overhandigd. Momenteel wordt in opdracht van de gemeente het openbaar gebied opnieuw ingericht. Het park krijgt een glooiend landschap met plek voor spelen, ontmoeten, waterberging en biodiversiteit. Na de zomer volgt nog een feestelijk moment waarvoor de bewoners van Salviapark en andere betrokkenen worden uitgenodigd. 

Nul-Op-de-Meterappartementen
De Nul-Op-de-Meterappartementen zijn zo goed geïsoleerd dat deze nog maar weinig energie nodig hebben voor verwarming. NOM-woningen hebben geen gasaansluiting, alle benodigde energie is elektrisch. Op het dak van de woongebouwen liggen zonnepanelen die de appartementen voorzien van energie. De hoeveelheid energie die deze panelen opwekken, is voldoende voor een gemiddeld verbruik.

Magnoliapark
Casade sloopt in Bloemenoord in totaal 240 appartementen en bouwt daarvoor 250 nieuwe appartementen terug. In totaal gaat het om zes duurzame woongebouwen. In fase 2 worden in het Magnoliapark 132 appartementen gerealiseerd, verdeeld over drie woongebouwen aan de Esdoornstraat en het Larixplein. De bestaande woongebouwen worden dit jaar nog circulair gesloopt om in 2023 te kunnen starten met de nieuwbouw.


Imke van den Boom en Matthijs Peters van BAM Wonen overhandigden een symbolische sleutel aan Cees Stoop en Monique van Oers van Casade