Casade verkoopt JAL-locatie

Begin dit jaar zijn wij een verkoopprocedure gestart voor de locatie grenzend aan natuurgebied ‘de Bergen’. Geïnteresseerde marktpartijen voor het plan konden hun herontwikkelingsvisie indienen. Op basis van de aangeleverde informatie en een toetsing door een beoordelingscommissie is Hazenberg aangemerkt als partij met het beste plan. Casade en Hazenberg tekenen binnenkort een koopovereenkomst.

lees verder