Definitieve sloop vier woongebouwen en twaalf seniorenwoningen in Dongen

Het gaat om de woongebouwen aan de Dunantstraat (huisnummers 62 t/m 96 en 110 t/m 144), Schweitzerstraat en Pasteurstraat en de seniorenwoning aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat 13 t/m 23. Uit onderzoek blijkt dat de appartementen te veel technische beperkingen hebben om deze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van deze tijd. De seniorenwoningen worden meegenomen omdat ze midden in het plangebied liggen. Het project krijgt de naam Heuveleind.

Sociaal statuut sloop
Op 1 mei 2020 gaat het sociaal statuut sloop in. In het sociaal statuut sloop staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt onze huurders. Ook de gemeenten waarin wij werken, gaven akkoord op dit statuut.   

De bewoners zijn over het definitieve sloopbesluit geïnformeerd en hebben afgelopen donderdag,  ‘corona-proof’, een informatiemap met het sociaal statuut en het sociaal plan ontvangen. Vanaf 1 mei kunnen zij met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade en krijgen zij onder andere een verhuisvergoeding. 

Nieuwbouw
We hebben op dit moment nog geen concrete nieuwbouwplannen voor het gebied. Er wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar het plangebied worden hierbij betrokken in een klankbordgroep. Ook is nog niet bekend wanneer de gebouwen precies gesloopt worden. De bewoners hebben tot 31 december 2021 de tijd om op zoek te gaan of begeleid te worden naar vervangende woonruimte.

 

Heuveleind
Het plangebied sluit aan op de Heuvel en heeft door Casade de projectnaam Heuveleind gekregen. De verbinding met de wijk West 1 en Oud Dongen wordt hierdoor versterkt.