Even voorstellen: de Huurders Belangenvereniging Dongen

De Huurders Belangenvereniging Dongen (HBD) wil zich graag aan u voorstellen. Het bestuur bestaat uit (van links naar rechts) voorzitter Renate Boomaars, penningmeester Joke Verlaan en bestuursleden Ria van den Berg en Harry Muskens.

Renate vertelt: ‘We vergaderen eens per maand en waar nodig meer. Als HBD functioneren we onder de koepel SHC (Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade), waaronder ook de HVOW Waalwijk, HBV Loon op Zand en HBV Samen Sterk vallen. In de SHC hebben 2 bestuursleden van Dongen, Waspik en Loon op Zand zitting en 3 van Waalwijk. Eens per maand houdt de SHC vergadering en eens per 3 maanden hebben we overleg met de directie van Casade.'

Waar is de HBD mee bezig?
Als huurdersorganisatie werken we aan diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de Huurdersdag, het parkeerbeleid, raadpleging achterban, verkoopbeleid, Woning in Zicht, verkoop en Wmo beleid. ook zitten wij als bestuur van Dongen aan tafel met Casade en de gemeente Dongen over de prestatieafspraken.

Wat kan de HBD voor u betekenen?
Heeft u een probleem met Casade en komt u er samen niet uit? Dan kunnen we bemiddelen. Lukt dat niet, dan kunnen we altijd nog naar de geschillencommissie.

Kom naar de ledenvergadering op 31 januari!
31 januari 2018 is er om 20.00 uur een ledenvergadering voor alle huurders in de gemeente Dongen in de Heren van Dongen.

Contact met de Huurders Belangenvereniging Dongen?
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen op:

Kerkdijk 24
5109 TL ’s Gravenmoer
Of per e-mail: voorzitter@hbdongen.nl