Heeft u recht op eenmalige huurverlaging in 2021?

Wij wijzen mensen een woning toe met een huurprijs die past bij hun inkomen. Maar soms daalt dat inkomen en is de woning ineens toch te duur. Is dat bij u het geval en is uw kale huurprijs (zonder servicekosten) hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,34? Dan wil de overheid u helpen met een eenmalige huurverlaging in 2021. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Of u de eenmalige huurverlaging krijgt, hangt af van:

  • de hoogte van uw huur: hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,34
  • het aantal medebewoners
  • en uw inkomen

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Woonbond en vanaf half januari op onze website.

Wij nemen in maart contact op
De Belastingdienst gebruikt het inkomen van 2019 en laat ons in februari weten wie recht heeft op de eenmalige huurverlaging. Wij nemen in maart 2021 contact op met die huurders.

Is uw inkomen in 2020 gedaald?
Dan kunt u in sommige gevallen ook zelf een eenmalige huurverlaging aanvragen. Kijk vanaf half januari op onze website hoe u dat doet.