Legionellapreventie

Legionellabesmetting kan de zogeheten veteranenziekte veroorzaken. Legionellabacteriën kunnen zich vormen in een voorraadvat voor warm water (bijvoorbeeld een boiler) als deze op een te lage temperatuur afgesteld staat. Daarom moet de temperatuur minimaal 60 graden Celsius zijn. Bij onderhoudsbeurten wordt altijd gecontroleerd of de afstelling hoog genoeg is. 

Vakantie
Als u langer dan een week weg bent, bijvoorbeeld tijdens de vakantieperiode, kan de bacterie zich ook vormen in het stilstaande water in de leidingen. Om het ontstaan van legionella te voorkomen, is het dus handig dat u degene die voor uw post en planten zorgt, vraagt om eens per week alle kranen goed door te spoelen. 

Leidingen spoelen
Na terugkomst raden wij u voor alle zekerheid ook aan n om de leidingen goed door te spoelen. Dat doet u door de koude en warme kranen op alle tappunten een minuut voluit open te zetten. Legionellabacteriën die zich eventueel gevormd hebben, worden dan weggespoeld.

Adem de dampen niet in!

Denk ook aan punten die u niet regelmatig gebruikt (logeerkamer).Voor de douche geldt: leg de douchekop in een emmer zodat er geen nevel in de lucht komt. Zorgt u er bovendien voor dat u de dampen niet inademt. Bent u van plan langer dan een1 week de douche niet te gebruiken, laat dan ook het water uit de doucheslang en douchekop lopen. 

Vergeet de tuinslang niet
Laat de tuinslang op de buitenkraan ongeveer vijf minuten rustig doorstromen en voorkóm dat u daarbij het water vernevelt. Als u het water opvangt in een gieter kunt u het gerust gebruiken voor de planten.