Met vier bouwbedrijven maakt Casade 800 woningen duurzamer

“In dit samenwerkingsverband verbeteren we onze woningen via een langlopend programma”, vertelt Pepijn van Kuppeveld, inkoper projecten bij Casade. “Door deze aanpak kunnen we in een korte tijd meer woningen op een slimmere manier duurzamer maken. Met minder kosten, een hogere kwaliteit en zo weinig mogelijk overlast voor de bewoner. Zo blijven de woonlasten voor de huurders betaalbaar en krijgen zij een comfortabele woning”.

Samenwerking verder ontwikkelen
Na een zorgvuldig voortraject hebben Casade en de samenwerkende huurdersorganisatie (SHC) de vier bouwers geselecteerd. In de komende maanden geven de vijf partijen de manier van samenwerking vorm. Begin 2020 starten zij in de drie gemeenten met het verbeteren van de eerste woningen. De samenwerking en aanpak wordt voortdurend besproken en waar nodig verbeterd.

CO2-neutraal in 2050
In 2050 moeten alle sociale huurwoningen in Nederland gemiddeld CO2-neutraal zijn. De 11.500 huizen van Casade stoten nu samen zo’n 40 miljoen kilogram CO2 per jaar uit. Dit moet terug naar nul en dat is een flinke opgave. Alle betrokken partijen vertrouwen erop dat de samenwerking een grote bijdrage levert aan deze opgave.