Mooi resultaat in Aedes benchmark

Wat betekenen de scores?
A=bovengemiddeld
B=gemiddeld
C=onder het gemiddelde

Over de benchmark: een vergelijking tussen corporaties
De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden:

Prestatievelden:                                        Score Casade:

Huurdersoordeel                                       B

Bedrijfslasten                                             A

Duurzaamheid                                           A

Onderhoud & verbetering                       A

Beschikbaarheid & betaalbaarheid       B


Deze prestatievelden geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. Dat geeft gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. En het geeft ons de bevestiging dat we goed op weg zijn!

Meer info over de benchmark?
Zie ook de website van Aedes.