Nieuws over stikstof: wat betekent dat voor onze projecten?

De provincie Noord-Brabant heeft aangekondigd dat er een vergunningsstop komt vanwege de stikstofcrisis. Wat betekent dit voor de projecten van Casade?

Intern salderen
De regel is dat we onze projecten intern moeten kunnen salderen. Intern salderen betekent simpel gezegd dat de nieuwe situatie minder stikstof uitstoot dan de oude situatie. Een berekening moet dit aantonen.

Deze drie dingen lijken al duidelijk:

  • Voor onze projecten in woningverbetering is er geen probleem. Deze woningen verbruiken na de ingreep minder energie en stoten dan dus minder stikstof uit.
  • Voor onze projecten in sloop en vervangende nieuwbouw is er ook geen probleem. Oude woningen stoten meer stikstof uit dan gasloze nieuwbouwwoningen.
  • Voor eventuele nieuwbouw in een weiland kan het lastiger worden. Dit hangt af van hoeveel stikstof er wordt uitgestoten in de situatie nu, bijvoorbeeld door het eventuele¬†gebruik van mest.

We houden het in de gaten en zijn in overleg met onze drie gemeenten hierover.
Want we willen graag door met het verbeteren en bouwen van woningen voor onze huurders!

Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland gemiddeld CO2-neutraal zijn. Dat geldt dus ook voor de 11.500 woningen van Casade. Bekijk in het filmpje hoe we daaraan werken.