Persbericht: Casade investeert in sociale huurwoningen gemeente Dongen

Casade, Huurdersbelangenvereniging Dongen en gemeente Dongen ondertekenen prestatieafspraken
Roel van Gurp (Casade), Renate Boomaars (Huurdersbelangenvereniging Dongen) en wethouder Eline van Boxtel (gemeente Dongen) ondertekenen de prestatieafspraken

De partijen maakten afspraken over beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, over wonen en zorg, duurzaamheid, armoedebestrijding en leefbaarheid. De belangrijkste afspraken zijn een groei in het aantal sociale huurwoningen en bestaande woningen duurzamer maken.

Nieuwe en energiezuinige huizen
Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Dongen stijgt de komende jaren. Casade bouwt 72 woningen aan de Trappistenstraat, 18 woningen in plan De Hoogt, 48 woningen voor de GGZ en 47 woningen in het Brabantpark. De nieuwe woningen zijn allemaal energiezuinig en zonder gas.

Investeringen
Casade investeert in de gemeente Dongen de komende vijf jaar 37 miljoen euro in nieuwbouw en bijna 29 miljoen euro in het verbeteren van bestaande woningen. Met deze verbeteringen zijn de woningen bijvoorbeeld energiezuiniger, beter geïsoleerd en comfortabeler voor de bewoners. Wethouder Eline van Boxtel: "Met het ondertekenen van de prestatieafspraken leggen we samen een mooie basis om te werken aan een fijne, duurzame woonomgeving voor inwoners met een bescheiden inkomen."

Voorlopig geen verkoop in kleine kernen
Op verzoek van de huurdersbelangenvereniging verkoopt Casade voorlopig geen woningen in Dongen-Vaart en ’s Gravenmoer. De drie partijen onderzoeken eerst hoe de bevolking in de kleine kernen zich in de toekomst ontwikkelt. Met de uitkomsten van dit onderzoek bekijken zij hoeveel en welk type woningen hier het best bij passen. Daarna overleggen zij samen over de keuzes in de ontwikkeling van het woningaanbod.