Persbericht: Casade maakt bezwaar tegen gaswinning Waalwijk en Loon op Zand

Het Canadese bedrijf Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om meer gas te winnen in Waalwijk en Loon op Zand. Als eigenaar en verhuurder van een groot aantal woningen in het gebied, is wooncorporatie Casade tegenstander van deze gaswinning. Omdat Casade verantwoordelijkheid draagt voor haar 11.000 woningen en de huurders hiervan, vindt de wooncorporatie het van belang om haar stem hierin te laten horen. Casade heeft daarom een zienswijze ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Directeur-bestuurder Roel van Gurp geeft aan: ‘Deze manier van gaswinning past niet bij de nationale en internationale klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken. Bovendien is de gaswinning absoluut niet gegarandeerd veilig. Niet voor bodem en milieu, en niet voor onze eigendommen en de bewoners.’

De corporatie zet zich al een tijd in voor aardgasloze woningen en heeft duurzaamheid voorop staan bij het bouwen en verbeteren van woningen. Dat ‘klemt’ met het plan voor de gaswinning, zo stelt Van Gurp. Daarnaast beluistert Casade grote zorgen bij haar huurders. Van Gurp: ‘Wij hebben begrepen dat inmiddels een groot aantal bewoners in het gaswinningsgebied, waaronder ook huurders van Casade, een petitie heeft ondertekend waarin zij zich uitspreken tegen de plannen. Wij dragen een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welbevinden van onze huurders en ondersteunen het signaal dat de huurders afgeven.’

Met de zienswijze wil Casade een signaal afgeven aan de lokale samenleving. Er zijn betere alternatieven dan gaswinning, zo stelt zij. De minister betrekt alle zienswijzen en reacties bij het definitieve instemmingsbesluit over de gaswinning.