Persbericht: Casade neemt 99 woningen Mooiland over

Grave, 7 februari 2023 – Woningcorporatie Casade neemt op 31 maart 2023, 99 huurwoningen in Dongen en Waalwijk over van Mooiland. Casade beheert ruim 11.500 woningen in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Daarom is Casade de logische partner voor de overname van deze woningen. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat om 74 appartementen aan de Mandenmaker, Magnoliastraat, Aertsenstraat, Boutsstraat en Bloemaertstraat in Dongen en 25 appartementen aan de Grotestraat in Waalwijk.

Reden voor verkoop
Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit is hun kerngebied. Daar staat Mooiland klaar voor mensen met lagere inkomens of voor mensen met een bijzondere woonvraag en zijn zij herkenbaar en goed aanspreekbaar in de wijk. 
​​​​​​​

Mooiland heeft ook woningen buiten haar kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied.

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland: “Bij de verkoop van de woningen in Dongen en Waalwijk hebben wij gezocht naar een verhuurder die deze woningen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Casade. Zij weten wat er in Dongen en Waalwijk leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging.”    

Roel van Gurp, directeur-bestuurder Casade, licht de aankoop toe: “Het is een logische keuze voor Casade om deze 99 woningen over te nemen. We willen graag sociale huurwoningen behouden in ons werkgebied en zorgen dat ook deze 99 huurders zich thuis voelen in de wijk.”

Zorgvuldig
Mooiland en Casade werkten samen aan een zorgvuldig proces van verkoop tot overdracht. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.