Persbericht: Casade vervangt 103 woningen door nieuwbouw in Kaatsheuvel, Sprang-Capelle en Waalwijk

Er komen meer woningen voor terug 
De 103 huurders kregen in de afgelopen week persoonlijk bericht van een Casade-medewerker. Zij wisten al dat er onderzoek werd gedaan naar de toekomst van hun huis. Uit die onderzoeken bleek dat de huidige woningen te veel technische beperkingen hebben om deze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van deze tijd. 

Casade gaat nu aan de slag met de voorbereidingen om minimaal 158 betaalbare, duurzame woningen en appartementen terug te bouwen. Dat zijn er dus een stuk meer. Bestuurder Roel van Gurp: ‘Dit is ingrijpend voor deze huurders, dat realiseren we ons heel goed. Maar we doen ons uiterste best om iedere huurder op maat te begeleiden naar een fijne andere plek.’ De bewoners hebben tot eind 2022 de tijd om een nieuw huis te vinden. Bewoners van een te slopen woning krijgen voorrang bij het zoeken naar een Casade-huurwoning.  
 
Samen met bewoners en omwonenden 
Voor alle drie de projecten stelt Casade een klankbordgroep samen, gevormd door bewoners, omwonenden en gemeente. Bewoners en omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden. ‘Samen met de klankbordgroep geven we het nieuwbouwplan een definitieve vorm. Door deze manier van participatie kunnen de bewoners, omwonenden en gemeente meedenken over de nieuwbouw en de kwaliteit van de nieuwe woonomgeving,’ vertelt Robert van Mersbergen, sociaal projectleider bij Casade. Dat het energiezuinige woningen worden, staat al vast. 

Planning 
De komende twee jaar gebruikt Casade voor de planvoorbereiding. De verwachting is dat de woningen begin 2023 gesloopt kunnen worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Van Mersbergen: ‘De komende tijd staat vooral in het teken van het persoonlijk begeleiden van de huurders naar een fijne, andere plek.’