Persbericht: Gezamenlijke prestatieafspraken huurders, gemeenten en Casade

Op 9 december zijn de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2022 ondertekend. De vier lokale huurdersbelangenverengingen, de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk en Casade hebben hun handtekening onder het convenant gezet. Het is het de tweede keer dat deze jaarlijkse afspraken met alle partijen tegelijk zijn gemaakt. 

Inhoud 
De afspraken gaan over diverse onderwerpen. Zo levert Casade in 2022 ruim 240 nieuwe woningen op. Bij ruim 680 woningen vindt in 2022 woningverbetering plaats. We gaan extra aandacht geven aan woningzoekenden. En we monitoren de tijd die verschillende doelgroepen kwijt zijn om een woning te vinden. Op die manier kunnen we ingrijpen als de zoektijd bij een doelgroep oploopt.

Samenwerking 
De drie gemeenten en Casade werken al lang intensief samen aan de opgaven op het gebied van wonen. De huurdersbelangenverenigingen zijn een belangrijke partner daarbij. Het ondertekenen van de gezamenlijke prestatieafspraken is een moment waar elke partij trots op is! Het bekrachtigt de samenwerking die al jarenlang erg goed is. En daar heeft iedereen voordeel bij.  

Eens per twee maanden bespreken de gemeenten en Casade de afspraken en volgen de voortgang hierin. Tussentijds en zeker eens per half jaar worden ook de huurdersbelangenverenigingen geïnformeerd over de voortgang.

Ondertekening 
De ondertekening van de afspraken vond coronaproof plaats op 9 december met inachtneming van de anderhalve meter afstand in de Raadszaal in Waalwijk