Persbericht: gezamenlijke prestatieafspraken huurders, gemeenten en Casade

Investeren

De prestatieafspraken gaan over diverse onderwerpen. Zo bouwt Casade de komende jaren bijna 1.000 nieuwe woningen in de drie gemeenten. Vaak als vervanging van oude woningen, soms ook als uitbreiding. En er worden ruim 1.700 woningen duurzaam verbeterd. Met deze verbeteringen worden woningen bijvoorbeeld energiezuiniger, beter geïsoleerd en comfortabeler voor de bewoners. In 2021 investeert Casade 66 miljoen in bouwprojecten.

Tegelijk zetten de partijen zich in om de woonlasten van huurders beperkt te houden en te zorgen voor huisvesting van diverse doelgroepen. Verder gaan de drie gemeenten en Casade hun werkprocessen beter op elkaar afstemmen. Ook Enexis en het Waterschap worden daarbij betrokken. De partijen verwachten zo tijd en kosten te besparen.

Betere afstemming

Binnen elke gemeente spelen ongeveer dezelfde onderwerpen. ‘Door gezamenlijk afspraken te maken, kunnen de sociale woningbouwprogramma’s van de drie gemeenten beter op elkaar afgestemd worden. Ook op het gebied van duurzaamheid vinden er de komende jaren mooie ontwikkelingen plaats,’ aldus wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand namens de drie gemeenten.

De huurdersorganisaties hebben vanaf het begin meegedacht over de nieuwe prestatieafspraken. Voorzitter Ank Fransen van de Stichting Samenwerkende Huurdersorganisaties Casade (SHC): ‘We maken gebruik van elkaars deskundigheid en zorgen zo voor afspraken waar we allemaal achter staan.’

De ondertekening van de prestatieafspraken vond coronaproof plaats op 14 december met inachtneming van de anderhalve meter afstand in de Raadszaal in Kaatsheuvel.