Persbericht: Nieuw woongebouw op locatie voormalig buurthuis De Amstel in Waalwijk

Op de locatie van het voormalige buurthuis De Amstel aan de Drogerij in Waalwijk wil wooncorporatie Casade een woongebouw voor ouderinitiatief ‘stichting Ons Plan’ bouwen. Het nieuwbouwplan krijgt de naam tHuis De Amstel. De ontwerpen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen nu ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Onlangs ondertekenden ouderinitiatief Ons Plan en Casade de samenwerkingsovereenkomst.

Iedere bewoner zijn eigen huis
De naam tHuis De Amstel verwijst naar het verleden en de toekomst. Op de plaats waar nu nog het voormalige buurthuis De Amstel staat, komt het nieuwe huis voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In dit huis hebben zij allemaal een zelfstandige woning. Ook komt er een gemeenschappelijke leefruimte met een omsloten tuin.

Een veilige plek
Stichting Ons Plan is opgericht door een groep ouders die een woonvoorziening wil maken voor hun jongvolwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Een mooie, fijne en veilige woonplek waar hun kinderen dag en nacht zorg en begeleiding kunnen krijgen. De toekomstige bewoners kunnen niet wachten tot hun huis klaar is. Ook kijken zij uit naar het opbouwen van vriendschappen en samen leuke dingen doen. Een van de bewoners: “Mijn droom is uitgekomen. Ik krijg een huis met een eigen badkamer en ook nog een balkon. Ik ben zo blij!”.

Plannen veranderd
De eerste plannen voor de herontwikkeling van het buurthuisterrein ontstonden ruim zeven jaar geleden. Deze plannen bleken niet haalbaar. Nu ligt er een plan dat de gemeente Waalwijk en Casade een warm hart toedragen, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Door de nieuwe bebouwing te draaien ontstaat er een betere verbinding tussen de Drogerij en het park. Roel van Gurp, directeur-bestuurder van Casade: “Het duurt altijd langer dan je wilt. Maar ik ben erg blij dat er nu een plan ligt dat een fijn en veilig huis biedt voor de toekomstige bewoners én dat goed is voor de buurt”.


Bouwplanning
Tot en met 7 april liggen de ontwerpen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage bij de gemeente. Als alles volgens plan gaat, start na de zomervakantie de sloop van het buurthuis en aansluitend de bouw. Negen maanden later moeten de woningen klaar zijn.

Meer informatie
Op www.casade.nl/thuisdeamstel staat meer informatie over het project. Informatie over stichting Ons Plan vindt u op www.onsplanwaalwijk.nl.