Persbericht: Nieuwe huur- en koopwoningen in centrum Kaatsheuvel

Hoefnagel Projectontwikkeling en wooncorporatie Casade werken samen aan Park Wijtenburg

Tussen de Gasthuisstraat en de Monseigneur Völkerstraat in het centrum van Kaatsheuvel komen 139 nieuwe woningen: 63 duurzame sociale huurappartementen en 76 koopwoningen in verschillende prijsklassen. Hoefnagel Projectontwikkeling en wooncorporatie Casade werken samen aan dit project. Het gebied krijgt de naam Park Wijtenburg.

Positief
Het nieuwbouwplan sluit aan op de behoefte aan betaalbare levensloopbestendige appartementen bij het centrum van Kaatsheuvel. De gemeente Loon op Zand is positief en werkt mee aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Wethouder Gerard Bruijniks: “Casade en Hoefnagel bouwen aan de toekomst van betaalbaar wonen in Kaatsheuvel. Wij zijn enthousiast over de plannen en werken graag mee aan de realisatie van extra woningen in de gemeente.” Omwonenden ontvingen afgelopen week al een nieuwsbrief over het plan. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt en later dit jaar aan de omgeving gepresenteerd.

Lange voorbereiding
De eerste plannen voor dit project ontstonden al ruim tien jaar geleden. Van 2008 tot 2011 werkten Hoefnagel en Casade aan een nieuw stedenbouwkundig plan. In dat plan waren onder andere een brede school en eerstelijnszorg opgenomen. Dit werd uiteindelijk niet gerealiseerd. De afgelopen jaren is de ontwikkeling van het gebied weer opgepakt met als uitgangspunt: alleen woningbouw. Inmiddels is het terrein leeg gemaakt. Zo zijn een garage, schoenenfabriek en 22 huurwoningen aan de Julianastraat gesloopt. Op dit moment worden er nog diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Daarna staan alle lichten op groen om de woningvoorraad van Kaatsheuvel aan te vullen.

Meer informatie in najaar
De bouw van het project gebeurt in fases. In de eerste fase worden de appartementen van Casade gebouwd. De oplevering hiervan is naar verwachting in 2022/2023. Meer informatie over de woningen, de koop- en huurprijzen en de bouwtermijnen is vanaf dit najaar te vinden op www.parkwijtenburg.nl.