Persbericht: Sociale huurwoningen WSG blijven beschikbaar voor doelgroep

Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, en Woonvizier hebben vanuit regioverankering en verantwoordelijkheid in oktober 2017 een totaal overnamebod gedaan via het zogenaamde puzzelmodel. Met dit bod blijft een groot deel van het bezit van WSG in alle 15 betrokken gemeenten bereikbaar voor de laagste inkomens als sociale huurwoning. Zij nemen niet alleen al het vastgoed over maar ook een pakket leningen. Daarmee wordt het resterende financiële probleem dat door de gehele corporatiesector moet worden gedragen kleiner.

Oplossing omarmd
Minister Ollongren heeft de oplossing omarmd en heeft inmiddels besloten op het bod van de corporaties in te gaan. De huurders van WSG worden vandaag geïnformeerd door WSG en later door de betrokken woningcorporaties.

Woningen blijven beschikbaar voor primaire doelgroep
Dit is de uitkomst van een langlopend proces waarin met vereende krachten hard gewerkt is aan een oplossing voor de huurders van de 3.887 woningen van WSG. De acht woningcorporaties nemen alle sociale huur-, zorg- en vrije sectorwoningen van WSG in hun kerngemeente over. De 15 gemeenten waarin WSG werkt, de huurdersbelangenverenigingen en woningcorporaties zijn ervan overtuigd dat met deze oplossing de huidige sociale huurwoningen van WSG ook in de toekomst voor de lagere inkomensgroepen bereikbaar blijven. Ook alle zorgcomplexen en andere eenheden van WSG, zoals parkeren, worden overgenomen.

Prestatieafspraken
Huurdersvereniging en gemeenten zijn betrokken bij het proces en hebben positief geadviseerd. De corporaties zijn er gezamenlijk in geslaagd de bestaande prestatieafspraken die door de corporaties met hun huurdersverenigingen en gemeenten zijn opgesteld, na te komen. Ook blijven deze corporaties aan de financiële vereisten voldoen.

422 woningen voor Casade
Casade neemt in totaal 422 woningen over. Dit zijn 279 reguliere woningen en 143 zorgwoningen. De woningen liggen verdeeld in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk; het werkgebied van Casade. Naast de woningen neemt zij ook nog 106 garages en 5 bedrijfspanden over.

Lees ook het persbericht van WSG.