Sloop en vervangende nieuwbouw 47 woningen Brabantpark

Wooncorporatie Casade heeft het besluit genomen de 47 woningen in het Brabantpark in Dongen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De bewoners zijn hierover in een bijeenkomst op maandag 5 maart geïnformeerd.

Woningverbetering
Al jaren wordt gesproken over de toekomst van het Brabantpark. De bewoners kampen met hoge energielasten, vochtproblemen en een slechte bouwkundige staat. In het voorjaar van 2017 besloot Casade over te gaan tot woningverbetering. Hierdoor zou het energielabel verbeterd worden, de plattegrond meer geschikt gemaakt worden voor de minder mobiele doelgroep, en de keuken en badkamer vervangen.


Technische staat slechter dan voorzien
Na uitvoerige onderzoeken bleek echter dat de woningen technisch gezien veel slechter zijn dan voorzien. Ze hebben te veel beperkingen om na woningverbetering te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd.  Daarom heeft Casade besloten de woningen te slopen. Nadat de woningen zijn gesloopt, worden er nieuwe woningen gebouwd. De sloop is gepland voor september 2019.


Sociaal statuut

Voor de bewoners van het Brabantpark is het sociaal statuut van toepassing. Hierin staan de rechten en plichten van Casade en de rechten van de huurder beschreven. Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen ze voorrang bij de toewijzing van huurwoningen van Casade.

Nieuwbouw
Op de locatie ontwikkelt Casade een nieuwbouwplan met gelijksoortige, energiezuinige woningen met een huurprijs vanaf € 517,- tot max. € 597,- (prijspeil 2018).  Als de huidige bewoners dat wensen kunnen zij terugkeren naar deze nieuwbouw. Tijdens individuele huisbezoeken worden de wensen met betrekking tot nieuwe huisvesting met hen besproken.