Voornemen om vier woongebouwen en twaalf seniorenwoningen in Dongen te vervangen door nieuwbouw

De afgelopen tijd hebben wij de toekomst van de appartementen Dunantstraat 62 t/m 96 en 110 t/m 144 en Schweitzerstraat 13 t/m 47 en Pasteurstraat 13 t/m 47 zorgvuldig onderzocht. Gebleken is dat deze gebouwen te veel technische beperkingen hebben om na woningverbetering te voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom hebben wij het voornemen tot sloop. Op dezelfde locatie wordt een plan ontwikkeld voor nieuwe woningen. 

Seniorenwoningen
In de directe omgeving van de bovengenoemde woongebouwen liggen 12 seniorenwoningen aan de Schweitzerstraat en Planetenstraat. Deze worden meegenomen in de planontwikkeling. Dit betekent dat Casade ook het voornemen tot sloop van deze woningen heeft.

Nog geen concrete nieuwbouwplannen
Het duurt nog wel even voordat we echt gaan slopen. Toch vinden we het belangrijk om de sloop nu al bij bewoners aan te kondigen; zij hebben er recht op om dit bericht zo snel mogelijk van ons te horen. Dat we de sloop zo vroeg aankondigen, betekent overigens niet dat we al concrete nieuwbouwplannen hebben. We kunnen dus nog niet vertellen wat we precies gaan bouwen.

Persoonlijk
De huurders van de 72 appartementen en 12 seniorenwoningen zijn  persoonlijk geïnformeerd en kunnen binnenkort voor hun vragen bij ons terecht in ontmoetingsruimte Europlus. In de komende periode gaat ons wijkteam bij hen op huisbezoek om in een persoonlijk gesprek te bespreken wat dit voornemen betekent, welke persoonlijke vragen er spelen en te inventariseren wat toekomstige woonwensen zijn.