We onderzoeken beschermde diersoorten, misschien ook in uw buurt

Bij bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden krijgen we vaak te maken met bedreigde diersoorten. De Wet Natuurbescherming schrijft ons voor dat we deze dieren moeten beschermen en hoe we dat moeten doen. Natuurlijk vinden wij het zelf ook heel belangrijk om goed en zorgvuldig met deze dieren om te gaan. Daarom onderzoeken we hoeveel en welke diersoorten aanwezig zijn rondom onze woningen. Zo weten we welke maatregelen we moeten nemen om de dieren te beschermen.

Wat onderzoeken we en waarom?
We gaven het bedrijf Brouwers Groenaannemers uit De Moer opdracht om te kijken naar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Als we weten welke dieren er hun verblijfplaats hebben, maken we vervangende nestplaatsen. Op die manier kunnen we onze bouw- en onderhoudswerkzaamheden zonder vertraging uitvoeren.

Wat doen we precies en wanneer?
Van april tot 15 mei:
onderzoeken we de huismussen. De onderzoekers kijken dan vooral in de ochtend met een verrekijker naar de dakranden van onze woningen.

Van 15 mei tot 15 juli:
onderzoeken we gierzwaluwen en vleermuizen. De onderzoekers doen dit op twee verschillende tijdstippen:
1. twee uur voor zonsondergang tot twee uur na zonsondergang (in de vroege avond)
2. twee uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst (in de vroege ochtend).
Deze onderzoeken zijn dus vooral in de schemering en in het donker.

Van 1 augustus tot 15 oktober:
onderzoeken we nogmaals vleermuizen. Dit keer op de volgende tijdstippen:
1. twee uur na middernacht tot twee uur voor zonsopkomst (middernacht)
2. twee uur voor zonsondergang tot twee uur na zonsondergang (in de vroege avond).

Voor de onderzoeken gebruiken de medewerkers verrekijkers, vleermuisherkenners en zaklampen. Alle onderzoeken doen zij lopend of op de fiets.

Hoe herkent u de onderzoekers?
De onderzoekers die door uw buurt lopen dragen herkenbare kleding van Brouwers Groenaannemers of van Teia. Op deze kleding staat een van deze logo’s:

De onderzoekers kunnen zich altijd legitimeren en hebben deze brief bij zich.

Tot slot
Twijfelt u over bepaalde situaties of personen? Bel dan naar 0800 55 222 22. Laat nooit mensen binnen zonder dat daar met u een afspraak over is gemaakt. De onderzoekers hoeven niet in uw woning te zijn!