Wij zijn er voor u in deze lastige tijd

Anders samenwerken
We zijn gewend om persoonlijk contact te hebben. Met u als huurder en als collega’s onder elkaar. Dat moeten we nu anders organiseren. Wij hebben gekeken hoe het dagelijks werk voor u door kan gaan. En hoe we kunnen samenwerken met zo min mogelijk persoonlijk contact. Een aantal afspraken deel ik hier met u:

Afspraken gaan alleen door als dit écht noodzakelijk is.

  • Afspraken worden alleen gemaakt, als het écht noodzakelijk is om elkaar te zien. Soms is het toch nodig dat wij bij u langskomen of u naar ons kantoor komt. Onze medewerkers of die van de bedrijven die voor ons werken, geven u dan geen hand en houden minimaal 1,5 meter afstand. Na het bezoek wassen zij hun handen met zeep of een desinfecterend middel.
  • De mogelijkheid om via onze website zelf uw afspraak te maken is er op dit moment niet. U kunt ons wel gewoon bellen, mailen of bereiken via social media.
  • Wij voeren in elk geval tot 6 april alléén spoedreparaties en algemene werkzaamheden in en om woongebouwen uit.
  • Wij bekijken per nieuwbouw- of woningverbeteringsproject of het werk door kan gaan. Dit gebeurt in nauw overleg met de aannemer. Dit kan betekenen dat projecten vertraging oplopen. Dit is voor alle betrokkenen - en vooral voor bewoners - heel vervelend. Wij hopen op uw begrip.

Nieuwe oplossingen
Iedereen zoekt nu naar nieuwe oplossingen. Ook wij. Want we willen blijven doen wat nodig en mogelijk is. Bijvoorbeeld als een huurder gaat verhuizen. Normaal doet de opzichter dan een inspectie in de woning, samen met de bewoner. Nu wordt deze inspectie telefonisch gedaan.

Bewoners denken daarin ook actief mee. Dat is fijn. Zo maakte een vertrekkende huurder foto’s van veel ruimtes in de woning en verstuurde deze per mail naar ons. Op die manier kreeg de opzichter een goed beeld van de woning en kon er een goed rapport gemaakt worden. Met dit soort kleine dingen maken we samen het verschil.

Wij zorgen voor elkaar
Iedereen wordt geraakt door deze maatregelen. Misschien werkt u nu vanuit huis, net als wij. Misschien heeft u schoolgaande kinderen. Deze crisis raakt ZZP-ers, flexwerkers en mensen uit de horeca en contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialistes meteen in hun werk. Misschien geldt dat ook voor u. Of maakt u zich zorgen om uw buren, bijvoorbeeld omdat ze op leeftijd zijn. Waar dat kan denken wij mee in een oplossing. We doen dit met elkaar.

Huurbetaling
Maakt u zich zorgen over de huurbetaling? De overheid heeft al maatregelen aangekondigd waarvan u bij een inkomstendaling misschien gebruik kunt maken. Kijkt u daarvoor op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Lukt het u ondanks deze maatregelen niet om de huur of een gedeelte ervan te betalen, neem dan contact met ons op. Onze collega’s van de afdeling Huurincasso denken graag met u mee.

Meer informatie
Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben ‘bijgepraat’. Wilt u op de hoogte blijven? Op onze website en Facebookpagina delen wij de laatste ontwikkelingen.

Wij wensen u veel sterkte voor de komende periode!