Woning in Zicht verlaagt kosten voor inschrijving en verlenging

Door uitbreiding van Woning in Zicht en kostenbesparing is het mogelijk om de verlaging door te voeren. Tot nu toe betaalden woningzoekenden 13 euro voor een inschrijving bij Woning in Zicht en 11 euro voor het verlengen van deze inschrijving.

Waarom worden de kosten verlaagd?
Woning in Zicht wil woningzoekenden zo goed mogelijk ondersteunen en de kosten zo laag mogelijk houden. Eind 2017 is het zoekgebied voor woningzoekenden uitgebreid naar Midden-Brabant, doordat Leystromen en Casade zijn aangesloten. Door meer ingeschreven woningzoekenden, efficiënt werken en de samenwerking met woonruimtebemiddeling in andere regio’s zijn er kosten bespaard. Daardoor kan Woning in Zicht nu een behoorlijke verlaging doorvoeren.

Verandering voor woningzoekenden vanuit Casade
Woningzoekenden die vroeger bij Casade ingeschreven stonden, betaalden vóór de aansluiting bij Woning in Zicht 10 euro om zich in te schrijven en 10 euro om hun inschrijving te verlengen. 

Bedragen wijzigen automatisch
Woningzoekenden hoeven zelf niets te doen met deze wijziging. De bedragen worden automatisch aangepast naar 8 euro. De inschrijving en verlenging blijven verlopen via de website www.woninginzicht.nl. Woningzoekenden krijgen per e-mail en sms bericht en de betaling verloopt nog steeds via iDEAL of een eenmalige machtiging.

Over Woning in Zicht
Woning in Zicht is de schakel tussen 6 woningcorporaties en de ingeschreven woningzoekenden in Midden-Brabant. Woning in Zicht heeft een samenwerkingsverband met de woningcorporaties Casade, Leystromen, 't Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. Op de website van Woning in Zicht adverteren deze 6 woningcorporaties hun beschikbare sociale huurwoningen. Woningzoekenden zien op 1 website het aanbod in Midden-Brabant bij elkaar en kunnen op woningen in het gehele gebied reageren.