• Slide 1

Laatste nieuws

Kleinschalige huisvesting jongeren en vergunningshouders in Anna van Burenstraat

16-6-2016

Wooncorporatie Casade is van plan jongeren te huisvesten in een leegstaand zorgcomplex aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk. Naast deze jongeren, wordt ook een klein aantal vergunninghouders hier gehuisvest.

Vergunninghouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben en dus in Nederland mogen blijven. De jongeren worden betrokken bij het integratietraject van de vergunninghouders.

 

De vergunninghouders worden aan Waalwijk toegewezen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. ‘Het gaat om een kleinschalige huisvesting,’ zo stelt Jan van Kessel van Casade. ‘Er is veel aandacht voor begeleiding en integratie.’

 

Begeleiding
Het bedrijf De Huischmeesters zorgt in het pand 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor extra beheer en begeleiding. Voor de vergunninghouders is er daarnaast begeleiding van Baanbrekers en Vluchtelingenwerk.

De jongeren worden geselecteerd. Zij moeten aan zowel De Huischmeesters als Casade uitleggen hoe ze de vergunninghouders willen helpen met integreren in de Waalwijkse samenleving en in Nederland. Verder moeten ze vertellen hoe ze ervoor gaan zorgen dat de nieuwe bewoners van de Anna van Burenstraat goed gaan samenleven met de mensen die er al langer wonen. De geselecteerde jongeren krijgen een cursus waarin ze leren hoe ze de vergunninghouders kunnen helpen bij de integratie.

 

Snellere integratie

Alle huurders, zowel de jongeren als de vergunninghouders, krijgen een proefperiode van 2 maanden. Daarna krijgen zij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd (maximaal 5 jaar) met behoud van hun inschrijftijd als woningzoekende.

Casade en de gemeente Waalwijk kiezen voor deze aanpak omdat ze het belangrijk vinden dat nieuwkomers meer dan alleen een dak boven hun hoofd hebben. Ze moeten ook de taal leren, de waarden en normen kennen en meedoen in de buurt en de wijk. Dat leidt tot een snellere integratie.

 

Voorkomen dat wachttijd oploopt

Naast huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in reguliere woningen, kiest Casade ervoor ook huisvesting voor deze groep te realiseren in leegstaande gebouwen of gebouwen die hiervoor snel geschikt zijn te maken. Op deze manier wordt  voorkomen dat de wachttijd voor mensen die al bij Casade staan ingeschreven oploopt.

 

Wijziging bestemmingsplan
Om het pand geschikt te maken voor de nieuwe bewoners is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Na een kleine verbouwing krijgen de bewoners ieder een eigen kamer en gaan ze voorzieningen als de keuken en de badkamer delen. De nieuwe gebruikers moeten er eind dit jaar gaan wonen.

De direct omwonenden zijn via een bewonersbrief geïnformeerd door Casade. Gemeente en Casade houden op 22 juni een speciale informatieavond voor hen.