• Slide 1

Laatste nieuws

Ondernemingsplan 2015-2019

12-5-2015

Samen met de huurders, de Maatschappelijke Adviesraad en de gemeenten in ons werkgebied hebben we opgetrokken om de nieuwe koers van Casade te bepalen. De koers voor de komende jaren wordt breed gedragen en uiteen gezet in het ondernemingsplan 2015-2019.

Het ondernemingsplan 2015-2019 is geschreven in de vorm van een brief van huurders en belanghouders aan Casade en ons antwoord daarop. Het geeft richting aan onze koers in de komende jaren en maakt medewerkers, huurders en belanghouders duidelijk waar Casade voor staat. 
Samen met onze huurders en belanghouders willen wij de komende jaren onze ambities realiseren. Zodat ook zij kunnen zeggen “Zo wil ik wonen”.

Ondernemingsplan 2015