• Slide 1

Laatste nieuws

Prestatieafspraken gemeente Waalwijk en Casade

13-12-2016

Het betaalbaar houden van de huren in Waalwijk. Daar hebben we afspraken over gemaakt met de huurdersbelangenverenigingen en de gemeente Waalwijk.

 

Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk, Huurdersbelangenvereniging Samen Sterk uit Waspik en ‘s Gravenmoer, de gemeente Waalwijk en Casade tekenden afgelopen maandag de prestatieafspraken voor 2017. Het is voor het eerst dat ook de huurders hierbij direct betrokken zijn. 

Wethouder Judith Keijzers, verantwoordelijk voor huisvesting, is blij met de prestatieafspraken. ‘Het is voor het eerst dat we op deze manier met deze partijen afspraken maken die een jaar gelden. We vinden allemaal dat Waalwijk voor iedereen een aantrekkelijke gemeente om te wonen moet zijn. Zo leggen we ieder jaar opnieuw vast hoe we daar voor gaan zorgen. Dat geeft veel flexibiliteit, we kunnen per jaar schakelen als dat nodig is.’

Betaalbaarheid

De prestatieafspraken zijn concrete maatregelen, gebaseerd op de ambities uit de woonvisie. Belangrijk speerpunt voor alle partijen is dat minimaal 5.400 van de in totaal 6.350 Casade-huurwoningen in Waalwijk een betaalbare huur hebben (maximaal €628, prijspeil 2016). Ook verhoogt Casade de huur in 2017 gemiddeld niet meer dan met de inflatie. Daarnaast maken de gemeente Waalwijk en Casade komend jaar gezamenlijk beleid om huurachterstanden en armoede onder huurders zoveel mogelijk te voorkomen.

Duurzaamheid

Een prioriteit in de afspraken is duurzaamheid. ‘We willen dat onze huurders betaalbaar, maar ook duurzaam kunnen wonen’, vertelt Casade directeur Roel van Gurp. ‘Om het energieverbruik van inwoners te verminderen, zetten de gemeente en Casade energieadviseurs in. Iedere inwoner van Waalwijk kan zich melden bij Casade voor een gratis energieadvies.’ De adviseurs worden geleverd door Baanbrekers; Casade leidt deze energieadviseurs op en neemt hen tijdelijk in dienst. Ze stromen uiteindelijk door naar een nieuwe baan.
Met het project ‘Groen is goed (te) doen’, waarmee huurders voordelig zonnepanelen kunnen aanschaffen, legt Casade in de gemeente Waalwijk enkele honderden zonnepanelen op daken. Hiermee bevordert Casade zowel de duurzaamheid als de betaalbaarheid van de huizen.

Wonen

Ouderen, maar ook mensen met een zorg- of woonbegeleidingsvraag willen zo lang mogelijk in het eigen huis en in de eigen buurt blijven wonen. Om dat mogelijk te maken investeren de gemeente en Casade ook in maatregelen die dat mogelijk maken. Zo komt er in 2017 een gezamenlijk onderzoek naar de behoefte aan seniorenwoningen.