• Slide 1

Laatste nieuws

Resultaten huurdersonderzoek

25-10-2016

Onze stagiaire Fenna heeft onderzocht hoe Casade in dialoog kan gaan met huurders tussen de 18 en 40 jaar. In dit bericht leest u de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de adviezen die Fenna ons gegeven heeft.

Fenna heeft 24 huurders geïnterviewd over hun wensen als het gaat om dialoog met Casade. Casade wil graag op een goede manier naar huurders luisteren. Hoe zien de ondervraagde huurders dat voor zich?

Een greep uit de resultaten

  • Huurders tussen 18 en 40 jaar hebben weinig contact met Casade en hebben daar ook weinig behoefte aan. Als er contact is, moet dit volgens de ondervraagden zo kort mogelijk zijn.
  • De ondervraagde huurders willen over het algemeen wel hun mening geven aan Casade, wanneer Casade dit vraagt. Hoe belangrijker het onderwerp voor hen is, hoe persoonlijker het contact is dat zij willen.
  • De ondervraagde huurders willen dat Casade begrip toont, terugkoppelt wat zij gaat doen en ook daadwerkelijk actie onderneemt.
  • De ondervraagde huurders hebben nu niet altijd het gevoel dat Casade zich inleeft, meedenkt en begrip toont voor hun situatie. Zij geven aan dat Casade soms te veel volgens de regels werkt, terwijl dit niet in alle gevallen het beste is.

Adviezen aan Casade

  • Huurders willen een persoonlijke benadering en een oplossing die past bij hun situatie. Casade kan de huurder hier meer in centraal stellen. We hebben te maken met veel regels, maar de mens blijft het belangrijkste. Dat gaat in veel gevallen goed, maar soms kunnen we dat zeker beter doen. Met dit onderwerp zijn we al volop aan de slag, dat krijgt de komende tijd veel aandacht!
  • Alle medewerkers van Casade moeten structureel contact hebben met huurders, waardoor we ons met z’n allen bewust blijven van voor wie wij ons werk doen. Dit contact kan bijvoorbeeld gecreëerd worden door mee te werken achter de balie in het woonpunt of in het klantcontactcentrum.
  • In plaats van een klantenpanel of huurdersconferentie te organiseren, kunnen we het beste structureel feedback vragen. Onze huurders van 18-40 jaar willen maar kort feedback geven, daarom kunnen we ze om feedback vragen als we ze toch spreken. Dus na een telefoongesprek of wanneer iemand aan de balie komt: ‘Wat vond u van dit gesprek?’, ‘Hoe waardeert u deze e-mail?’ Zo kunnen onze huurders kort en snel hun mening geven én vertellen of we nog iets anders voor hen kunnen betekenen.

Vorige week heeft Fenna haar rapport met succes verdedigd en is ze afgestudeerd!
De komende tijd gaan we met Fenna’s advies aan de slag. Hebt u vragen, opmerkingen of tips voor ons? Laat het ons dan gerust weten via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.