• Slide 1

Laatste nieuws

Toewijzing woningen aan statushouders

2-11-2016

Al jarenlang heeft Casade - als invulling van de gemeentelijke taakstelling - de taak om mensen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning binnen 3 maanden na aanmelding te huisvesten. We doen dit niet alleen omdat het wettelijk moet, maar ook omdat het onze overtuiging is dat dit deel uitmaakt van de kerntaak van een woningcorporatie.

Het is vanzelfsprekend en past bij ons om te zorgen voor huisvesting voor mensen die, na al wat ze doorstaan hebben, in Nederland een leven mogen gaan opbouwen.

In november verandert er iets
Tot nu toe gebeurde het toewijzen van een woning aan nieuwkomers met een verblijfvergunning aan de gemeenten, buiten het normale woningtoewijzingssysteem om. Omdat wij openheid en transparantie over het toewijzingsbeleid inzake statushouders willen geven, gaan we dit voortaan anders doen.  

Wat verandert er?
De gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk schrijven statushouders die aan de betreffende gemeente zijn gekoppeld in als ‘woningzoekende’ bij Casade.

Bij de advertenties op onze website wordt aangegeven welke woningen met voorrang voor nieuwkomers met een verblijfsvergunning worden aangeboden. Alleen de gemeenten kunnen reageren op deze woningen, statushouders zelf niet.

 

Onderdak bieden aan 243 statushouders

In 2016 bieden de drie gemeenten volgens afspraken met het Rijk (de taakstelling) 243 nieuwkomers onderdak . Inmiddels is dit voor veel mensen gelukt. Circa 33 statushouders wachten nu nog op huisvesting door Casade. Dat wil niet zeggen dat we ook zoveel woningen nodig hebben, want in een behoorlijk aantal situaties plaatsen we meerdere personen in één woning. Met deze gewijzigde manier van toewijzen, verandert er niets in het aantal. Wel wordt voor iedereen zichtbaar welke woningen we aanbieden. We blijven daarbij zoeken naar creatieve oplossingen, om de druk op de woningvoorraad niet groter te maken dan nodig.

 

Warm Welkom
Deze mensen komen in een buurt te wonen. Het is zowel voor de nieuwkomer als voor de buurt prettig als het samenwonen soepel verloopt. Dat we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. En dat er, als het even kan, ook wat contact is met elkaar. Dat gaat soms vanzelf, maar soms ook niet. Onze wijkbeheerders hebben een belangrijke rol bij de integratie van deze nieuwkomers.  Samen met buurtbewoners kunnen zij zorgen voor een Warm Welkom. Zo maken we met elkaar onze wereld, onze gemeente, onze straat een beetje menselijker en leefbaarder. Voor iedereen!

 

Meer over de toewijzing van woningen aan nieuwkomers met een verblijfsvergunning en de meeste gestelde vragen en antwoorden hierover leest u hier