Privacy verklaring

Casade heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder leest u hoe wij binnen www.casade.nl omgaan met persoonlijke informatie.

Doeleinden

De registratieformulieren op onze website vragen persoonlijke informatie. Alle gegevens die door Casade worden verkregen, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Casade doorgeeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Casade is ten behoeve van de uitvoering van bedrijfsprocessen rondom de verhuur en verkoop van woningen.

Sites van derden

Onze sites bevatten links naar andere sites van partners en derden die niet tot Casade behoren. Casade is niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van webservers/sites van derden. Casade gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Wijzigingen privacy verklaring

Casade behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of www.casade.nl, kunt u contact opnemen met de webmaster van Casade via info@casade.nl of bel gratis 0800 55 222 22.

Vertalen / Translate