• Slide 1

Geschillencommissie

Hebt u een klacht ingediend bij Casade en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u met Casade niet tot een oplossing van het probleem? Dan spreken wij van een geschil en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie van Casade. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit vijf leden en behandelt klachten op een eerlijke en open manier. Onafhankelijk wil zeggen dat de leden geen relatie hebben met de corporatie en de huurders. De leden van de Geschillencommissie hebben een bouwkundige, juridische en/of communicatieve achtergrond.

Aanvraag

Om uw geschil in behandeling te kunnen nemen, wil de Geschillencommissie beschikken over een ingevulde ‘Aanvraag behandeling Geschillencommissie’. In onze woonpunten ligt zo’n aanvraagformulier -met toelichtende folder- altijd voor u klaar. U kunt het aanvraagformulier en de folder ook downloaden onderaan deze pagina. Let op: u kunt pas een verzoek indienen bij de Geschillencommissie nadat Casade uw klacht heeft afgewezen.

Uitspraak

Binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag doet de Geschillencommissie een uitspraak. In de tussentijd houdt de commissie een hoorzitting waar iedereen zijn standpunten kan toelichten. U mag zich daarbij laten ondersteunen door anderen.
De uitspraak van de commissie gaat als gekwalificeerd advies naar het bestuur van Casade. Bij geschillen die gaan over woonruimteverdeling is het advies van de geschillencommissie bindend. Bij andere geschillen kan Casade daarvan afwijken, maar moet dat dan duidelijk motiveren.
Casade neemt binnen twee weken na ontvangst van het advies van de commissie haar standpunt in en brengt zowel u als de commissie daarvan op de hoogte.

Oneens

Het kan zijn dat u het niet eens bent met het advies van de commissie. U kunt hiertegen niet in beroep gaan. Wel kunt u overwegen om juridische vervolgstappen te nemen.

Contactgegevens

Secretariaat Geschillencommissie Woningcorporatie Casade
Vredesplein 5
5142 RA WAALWIJK
e-mail: info@geschillencommissiecasade.nl  
telefoon: (0416) 72 51 99