• Slide 1

Klachtenprocedure

Als u een klacht hebt over de wijze waarop Casade heeft gehandeld, horen we dat graag van u. Alleen als u uw ontevredenheid aan ons meldt, kunnen we samen tot een goede oplossing komen.

Klachten

U kunt een klacht het beste zo snel mogelijk melden bij de betrokken medewerker van Casade. Vaak komen we meteen tot een goede oplossing.

Bent u toch nog niet tevreden? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Meld uw klacht via onze website of mail uw klacht naar info@casade.nl. U kunt ons ook een brief sturen, bellen naar ons gratis nummer 0800 55 222 22 of langskomen bij een van onze woonpunten. Wij registreren uw klacht en deze wordt vervolgens toegewezen en behandeld door een medewerker met de juiste kennis van zaken. Samen met u kijken we of we tot een oplossing kunnen komen. Als er afspraken gemaakt worden of als we uw klacht niet honoreren, bevestigen wij dit schriftelijk in een brief aan u. Als we een klacht afwijzen, geven we altijd aan waarom. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie. Meer informatie hierover leest u onderaan deze pagina.

Voor een aantal onderwerpen gelden aparte klachtenregelingen:

  • Huurverhoging
  • Huurprijs
  • Onderhoud en reparatieverzoeken indienen
  • Ernstig achterstallig onderhoud
  • Overlast

Klachten over huurverhoging

Elk jaar mogen corporaties de huur per 1 juli verhogen. De overheid stelt regels waaraan zo’n huurverhoging moet voldoen. Denkt u dat Casade zich niet aan de regels heeft gehouden of vindt u de huurverhoging onterecht, dan kunt u bezwaar maken. Hoe? Dat leest u in het voorstel tot huurverhoging, dat u vóór 1 mei per brief hoort te krijgen.

Bekende bezwaren zijn onder meer:

  • U bent het niet eens met het puntenaantal voor uw woning.
  • De huur is of wordt hoger dan de bovengrens volgens het puntensysteem.
  • Het percentage van de huurverhoging is hoger dan maximaal toegestaan.
  • U heeft het huurverhogingvoorstel te laat ontvangen.

Bij een bezwaar zal Casade eerst met u naar een oplossing zoeken. Als dat niet lukt, moeten wij het bezwaarschrift doorsturen naar de Huurcommissie. De Huurcommissie stelt dan een onderzoek in en zal uiteindelijk uitspraak doen. Beide partijen moeten zich aan de uitspraak houden tenzij een van hen de zaak voorlegt aan de kantonrechter. Op de website www.huurcommissie.nl leest u daar meer over. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Huurcommissie: 0800 48 87 243 (gratis).

Klachten over huurprijs

Als u vindt dat de huur te hoog is voor de geboden kwaliteit, dan kunt u dat bij Casade melden. Wij kunnen u dan meer vertellen over de totstandkoming van de huurprijs. U kunt de huurprijs ook laten toetsen door de Huurcommissie. Op de website www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie.

Onderhoud en reparatieverzoeken indienen

Als u een klacht heeft over het onderhoud aan uw woning of u wilt een reparatieverzoek indienen, dan kunt u dit op drie manieren doen: via Mijn Casade, info@casade.nl of telefonisch via ons gratis nummer 0800 55 222 22. In de folder 'Reparatie uitvoeren', leest u meer over het onderhoud aan uw woning en over het afhandelen van reparatieverzoeken.

Klachten over ernstig achterstallig onderhoud

Als de woning volgens u ernstig achterstallig onderhoud vertoont, dan kunt u dit melden bij Casade. Als wij uw klacht niet binnen zes weken naar wens verhelpen, kunt u de Huurcommissie vragen een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs. De Huurcommissie kan u daar meer informatie over geven, als u belt naar: 0800 48 87 243 (gratis).

Klachten over overlast

Soms klagen onze bewoners over overlast van hun buren, ongenode gasten of hun omgeving. Of die klachten terecht zijn, kunnen we vanaf een afstand natuurlijk niet goed vaststellen. Het is daarom het beste om eerst zelf te praten met degene van wie u last hebt. Als dat echt niet lukt en de overlast houdt aan, dan kunt u een beroep doen op Casade. Wij kunnen desgewenst hulp inschakelen van buurtbemiddeling via ContourdeTwern. Op de pagina Overlast leest u er meer over.

Onafhankelijke Geschillencommissie

Hebt u een klacht ingediend bij Casade en bent u niet tevreden over de afhandeling hiervan? Of komt u met Casade niet tot een oplossing van het probleem? Dan spreken wij van een geschil en kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie van Casade.

Relevante info