• Slide 1

Met wie werken we samen

Werken aan wonen doen we samen. Onze huurders zijn een belangrijke partner voor Casade; met hen werken we intensief samen. Daarnaast hebben we een maatschappelijke adviesraad, die bestaat uit betrokken inwoners van ons werkgebied.

Kennis delen levert voor iedereen voordelen op. Daarom werkt Casade samen met diverse collega-corporaties in Brabant. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende zorgpartners om wonen, welzijn en zorg beter op elkaar af te stemmen.

Onze partners

Huurdersorganisaties
Maatschappelijke adviesraad
Stichting Samen RKC 
Thesaurus
European Responsible Housing Initiative
ContourdeTwern