Borksesticht (Baardwijksestraat)

In de Baardwijksestraat in Waalwijk slopen we 28 woningen en vervangen deze door nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Het gaat om de huisnummers 80 t/m 98 (even) en 89 t/m 123 (oneven). Deze woningen hebben te veel technische beperkingen om ze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst.

Nieuwbouw 
In 2023 slopen we de woningen en aansluitend start de nieuwbouw. We bespreken vooraf het stedenbouwkundig voorstel met de huidige bewoners en omwonenden. We houden bij de nieuwbouw rekening met de duurzaamheidseisen en de geschiktheid voor langer zelfstandig wonen. Ook komen er verschillende plattegronden, groottes en huurprijzen.

Bestemmingsplan
Voor de vervangende nieuwbouw moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het voorontwerp bestemmingsplan lag ter inzage bij de gemeente Waalwijk.
Op maandag 4 juli organiseerde Casade een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. Medewerkers van Casade en de architect waren aanwezig om het plan toe te lichten.

Klankbordgroep 
We betrekken gemeente, omwonenden en bewoners die terug willen keren naar de vervangende nieuwbouwwoningen bij de plannen. Dit doen we in een klankbordgroep. Lees de verslagen en bekijk de presentaties van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.


Wat komt er allemaal kijken bij een slooptraject?

In deze video leggen Anouk en Robert het uit.

Informatiepunt: Baardwijksestraat 93
We willen snel en gemakkelijk bereikbaar zijn voor de bewoners. Daarom kunnen zij zonder afspraak terecht in het informatiepunt in de Baardwijksestraat 93. Het informatiepunt is elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur open voor een gesprekje, vragen, een kop koffie of dingen die u met ons wilt bespreken. U bent van harte welkom!

Sociaal statuut sloop
Voor de bewoners van de 'Borksesticht' (Waalwijks dialect voor Baardwijksestraat) ging op 1 maart 2021 het sociaal statuut sloop in. Hierin staan de rechten en plichten van de huurder en van Casade bij slooptrajecten. Het sociaal statuut is samen met de stichting Samenwerkende Huurdersbelangenorganisaties Casade (SHC) gemaakt. Deze stichting vertegenwoordigt de huurders van Casade. Ook de gemeenten waarin Casade werkt, gaven akkoord op dit statuut. Vanaf 1 maart kunnen de bewoners met voorrang verhuizen naar een andere woning van Casade. Zo krijgen onder andere een verhuisvergoeding en een terugkeergarantie.Tot 30 november 2022 hebben de bewoners de tijd om te verhuizen.