Klankbordgroep Borksesticht

Verslag bijeenkomst 30 juni 2021

Op woensdag 30 juni was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Borksesticht. Projectleider Jeroen Cools startte de bijeenkomst nadat alle aanwezigen zich hadden voorgesteld.  Namens de gemeente waren wijkcoördinator Margriet van Schöll en stedenbouwkundige Eefje Lammers aanwezig.

De start
Samen met de klankbordgroep werken we aan een stedenbouwkundig plan, op basis van de kaders die Casade gebruikt bij nieuwbouw. De klankbordgroep mag haar mening geven over het stedenbouwkundigplan en de omgeving, beoordeelt de ideeën van het projectteam en zet het projectteam aan het denken.
Vóór het doornemen van de presentatie was er ruimte voor de zorgen die omwonenden hebben over het plan. Zorgen over wat er terugkomt, de bouw en de sloop. Architect Bram van der Sanden presenteerde de eerste denkrichtingen van het stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan laat een beeld zien van verschillende woningen. Met aan de westkant eengezinswoningen met en zonder voortuin. Deze sluiten aan op de bouwlijn van de bestaande woningen. Achter de achtertuinen van deze woningen komen parkeerplaatsen. Aan de oostkant van de straat staan twee woongebouwen met appartementen. Tussen de gebouwen komt een pad naar de Mede. Bekijk de presentatie.

In groepen in gesprek over ontwerp
De bewoners spraken in aparte groepjes over wat zij vonden en zagen bij de ontwerpen. Op stickers schreven zij hun opmerkingen, bespreek- en aandachtspunten. Aan het einde van de bijeenkomst deelden de groepen hun aandachtspunten met de rest. Dit zijn de punten die de hele groep belangrijk vindt:

Buitenruimte

 • Behoud van het groen, vooral tussen Mede en achterkant Baardwijksestraat.
 • Zorg voor voldoende parkeerplekken vergeleken met het aantal woningen dat gebouwd wordt.
 • Eenrichtingsverkeer Baardwijksestraat is een wens.
 • Een afgesloten parkeerplaats achter appartementen, zodat meer groen kan komen in het middendeel.
 • Aandacht voor parkeren, riool-/regenwaterafvoer en herinrichting van de Baardwijksestraat.
 • Voorzieningen in de (eengezins)woningen voor afvalinzameling.
 • Passend groen en groenonderhoud, geen rommelige eigen tuintjes.

Veiligheid

 • Houd rekening met de omwonenden: bouwroute, stof- en geluidsoverlast door sloop, mogelijke schade aan de bestaande woningen door grondwaterstand, trillingen etc.

Woningtype

 • Eengezinswoningen aan de westkant en oostkant aansluiten op bestaande hoogbouw van de Renesse van de Baarstraat.
 • Gebouwen moeten passen in de stijl van de straat, uitstraling jaren ‘30 woningen.
 • De eengezinswoningen zijn klein. Hoe zien de bergingen en erfafscheidingen eruit?
 • Voorkeur laagbouw op de gehele locatie.
 • Behoud privacy in tuinen Mede en behoud hekwerk tussen Mede en Baardwijksestraat.
 • Lichte kleur steen van de bouw.
 • Prijs eengezinswoningen binnen sociale huurprijsklasse, waar ook bewoners met een laag inkomen kunnen wonen.

Proces

 • Snel bekendmaken huurprijzen woningen. Dit heeft invloed op de mensen die terug willen keren.