Klankbordgroep Molenhoek

Verslag 2e bijeenkomst 6 september 2021

Op 6 september was de tweede bijeenkomst met de klankbordgroep. In de eerste bijeenkomst gaf de klankbordgroep haar mening over het stedenbouwkundig plan en de omgeving. Ook kreeg het projectteam genoeg ideeën om een aangepast stedenbouwkundig voorstel te maken voor de ontwikkeling van Molenhoek.

Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerde het projectteam twee nieuwe mogelijkheden. Dit zijn de reacties van de klankbordgroep:

 Algemeen

 • Blij om te zien dat alle opmerkingen op het plan uit de eerste bijeenkomst, verwerkt zijn in de nieuwe twee mogelijkheden
 • Wens voor meer duidelijkheid over huurprijzen en planning
 • Blokje Jan Jannenstraat ligt een beetje verloren

Appartementencomplex Molenplein

 • Twee mogelijkheden voorgesteld: mogelijkheid A: compact woongebouw en mogelijkheid B: woongebouw met een galerij.
  Er is unaniem gekozen voor mogelijkheid A: compact woongebouw.
 • Achterpad bij woongebouw kan ook worden verlegd en bijvoorbeeld in het groen worden opgelost
 • Zorgen over inkijk vanuit appartementen op Meidoornlaan 34

 Erfafscheidingen

 • Realiseer een goede erfafscheiding tussen seniorenwoningen en bestaande woningen
 • Leilinden/groen plaatsen tussen seniorenwoningen en Molenplein 16 om inkijk vanuit appartementen te voorkomen
 • Aanleggen van een achterom/achterpad bij het noordelijkste blokje Burgemeester Smitstraat, oppassen voor een doorloop

 Groen

 • Volledig herinrichten groen aan achterkant > bestaande bomen kappen om overlast te voorkomen, nieuwe bomen planten

Parkeren

 • Onzekerheid over aantal parkeerplekken voor nieuwe woningblokken zuidkant Molenstraat en voor de nieuwe seniorenwoningen
 • Voorstel: parkeerplekken op kop Jan Jannenstraat/Molenstraat slag draaien
 • Bij de molen is nog meer ruimte voor parkeerplekken
 • Rekening houden met parkeren werkbussen, zodat bewoners geen last hebben
 • Appartementen Jan Jannenstraat naar achter en aan Jan Jannenstraat dwars parkeren
 • Parkeerhoek achter appartementencomplex verbeteren voor meer parkeerplaatsen
 • Gemeente bekijkt het parkeerverbod in de Meidoornlaan omdat dit verbod de parkeerdruk mogelijk vergroot in de Molenstraat

 Veiligheid

 • Letten op inbraakgevoeligheid aan de achterkant van de parkeerplaats aan het Molenplein
 • Molenplein is de drugsplek voor hangjongeren, wordt slechts 1 keer per jaar gebruikt (door de Bijbelclub)

Deze reacties werkt het projectteam de komende weken verder uit. Zo kan tijdens de derde klankbordgroep bijeenkomst (wordt binnenkort ingepland) een definitief ontwerp worden gekozen. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen een mooi definitief ontwerp van de nieuwbouw en haar omgeving maken.

 

Verslag 1e bijeenkomst 28 juni 2021

Op 28 juni kwamen tweeëntwintig omwonenden en bewoners naar Zidewinde in Sprang-Capelle voor de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. De bijeenkomst begon met een verklaring van het bestuur van Bewonersvereniging Molenstraat, Burgemeester Smitstraat en Molenplein i.o. en een uitgebreide discussie over de reden voor de sloop van de woningen. Daarna hoorde de klankbordgroep meer over de manier waarop we samen aan het nieuwbouwplan willen werken. Ook legden we de uitgangspunten voor een duurzame toekomst in Molenhoek uit. Architectenbureau De Loods presenteerde vervolgens de eerste stedenbouwkundige ontwerpen. Bewoners en omwonenden vertelden hun ideeën.

Input voor het stedenbouwkundig plan
De klankbordgroep gaf in de eerste bijeenkomst haar mening over het stedenbouwkundig plan en de omgeving. De twee stedenbouwkundige mogelijkheden zijn beoordeeld en het projectteam en de architect zijn aan het denken gezet. Over de verschillende stedenbouwkundige ideeën werd in kleine groepjes volop gediscussieerd en zijn de voors en tegens afgewogen.Bewoners en omwonenden vertelden wat zij belangrijk vinden als het gaat om de buitenruimte, veiligheid, de toekomstige woningen en het appartementengebouw:

 • Buitenruimte
  Groen in de wijk behouden. Overlast van bomen proberen te beperken. Zorgen voor voldoende gratis parkeerplaatsen die goed bereikbaar zijn en rekening houden met parkeren van bestelbussen.
 • Veiligheid
  Bredere stoep en betere fietspaden voor de scholieren die door de straat fietsen. Voorkomen dat mensen hard door de straat rijden en dat de straat wordt gebruikt als sluiproute.
 • Woningtype
  Op de verschillende woningtypes is positief gereageerd. De seniorenwoningen staan in beide mogelijkheden verspreid door het plangebied. De seniorenwoningen samenvoegen of in groepjes verdelen kan meer groepsgevoel geven. En eventueel meer seniorenwoningen toevoegen.
 • Appartementencomplex
  De ligging en de hoogte van het appartementengebouw is uitgebreid besproken. Bij de plaatsing van ramen en balkons rekening houden met privacy. Ook het behoud van het dorpsgevoel is erg belangrijk.

Het projectteam heeft genoeg input gekregen om met een aangepast stedenbouwkundig voorstel te komen voor de ontwikkeling van Molenhoek. Dit voorstel moet een goede basis vormen voor het definitieve ontwerp van de nieuwbouw en haar omgeving.