Stedenbouwkundig plan Molenhoek

Het stedenbouwkundige plan voor Molenhoek maakt een architect in opdracht van Casade en volgens de richtlijnen van de gemeente. In dit plan staat hoe de nieuwbouw en het omliggende openbare gebied er ongeveer uit gaat zien. Bijvoorbeeld de plaats en hoogte van de nieuwbouw, het aantal woningen en appartementen, waar parkeerplaatsen komen, hoe het ‘groen’ ingericht wordt en welke voorzieningen in het openbaar gebied wenselijk zijn. In het stedenbouwkundig plan wordt nog niet aangegeven hoe de woningen en appartementen er precies uit komen te zien of hoe de indeling van de woningen en appartementen wordt (de plattegronden).

Ideeën bespreken met gemeente en klankbordgroep
Verschillende bewoners en omwonenden van Molenhoek gaan via een klankbordgroep meedenken over het stedenbouwkundig plan.
Wat doet de klankbordgroep?

  • Geeft haar mening over de nieuwbouw en omgeving
  • Beoordeelt de ideeën van het projectteam
  • Zet het projectteam aan het denken!

Eerste schetsen van het plan
In de voorbereiding op het sloopbesluit maakten we al eerste schetsen voor een stedenbouwkundig plan. Deze schetsen delen we niet alleen met de leden van de klankbordgroep, maar zijn voor alle belanghebbenden beschikbaar. In de voorlopige schetsen van Molenhoek staan twee mogelijke stedenbouwkundige plannen. Afhankelijk van de reacties na de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep kiezen we voor een van deze mogelijkheden of maken we een aangepaste schets.

Verslag bijeenkomst klankbordgroep
Na de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep, vindt u de presentatie en een kort verslag op deze website. Zo kan iedereen het proces volgen.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over het stedenbouwkundig plan? Neem dan contact op met Kim Naaykens via k.naaykens@casade.nl of Anouk Farla via a.farla@casade.nl.