Nieuwbouwplan Grotestraat

In Waalwijk bouwen we 62 appartementen en een groepswoning op de locaties Grotestraat 403, 405, 409, 411 en 413 en het Laageinde 20d.

Herontwikkeling
Op de plaats van het leegstaande kantoorpand 'De Schoenhoorn' bouwen we 28 appartementen. Nog eens 34 appartementen en een groepswoning met tien kamers komen op de plaats van ons voormalige kantoorpand en twee naastgelegen panden. Elk woongebouw heeft eigen parkeerplaatsen en een binnentuin.

Aanpassing bestemmingsplan
Voor deze ontwikkeling moest het huidige bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het plan bestaat uit een verbeelding, de planregels en een toelichting en een aantal bijlagen. Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure.
Meer informatie over dit bestemmingsplan vindt u op de website van de gemeente Waalwijk.

Planning sloopwerkzaamheden
Op donderdag 12 december startte aannemingsbedrijf Van der Zanden BV uit Moergestel met de voorbereidingen voor de sloop van Grotestraat 403, 409 t/m 413 en Laageinde 20d in Waalwijk. Dit betekende een inpandige asbestsanering en het plaatsen van bouwhekken en een bouwkeet. In januari, februari en maart worden de panden gesloopt.

Korte route voor bouwverkeer
We proberen ervoor te zorgen dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Het bouwverkeer gaat via de Taxandriaweg – Groenstraat – Grotestraat de wijk in en uit.

Wat gebeurt er na de sloop?
Na het slopen van de panden maakt Van der Zanden het terrein bouwrijp. Dit betekent dat de gronden worden voorbereid op de nieuwbouw. We verwachten dat we net voor of net na de zomervakantie kunnen starten met bouwen.

Ontwerp woongebouwen
Het voorlopige ontwerp van de woongebouwen ziet u hieronder.

Vertalen / Translate