Sloop/vervangende nieuwbouw Brabantpark

We gaan de 47 woningen in het Brabantpark in Dongen slopen en vervangen door energiezuinige nieuwbouw.

Woningverbetering
Al jaren wordt gesproken over de toekomst van het Brabantpark. De bewoners kampen met hoge energielasten, vochtproblemen en een slechte bouwkundige staat. In het voorjaar van 2017 besloot Casade over te gaan tot woningverbetering. We zouden keuken en badkamer vervangen, het energielabel verbeteren en de plattegrond beter aansluiten bij de minder mobiele doelgroep.

Technische staat slechter dan voorzien
Na uitvoerige onderzoeken bleek echter dat de woningen technisch veel slechter zijn dan voorzien. Ze hebben te veel beperkingen om na woningverbetering te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd. Daarom besloten we de woningen te slopen en op die plek nieuwe woningen te bouwen. De sloop is gepland in september 2019.Sociaal statuut

Voor de bewoners van het Brabantpark geldt het sociaal statuut. Hierin staan de plichten van Casade en de rechten van de huurder beschreven. Zo hebben bewoners recht op een verhuiskostenvergoeding en krijgen ze voorrang bij de toewijzing van onze huurwoningen.

Nieuwbouw
Op de locatie ontwikkelen we een nieuwbouwplan met 47 gelijksoortige, energiezuinige woningen met een huurprijs vanaf € 517,- tot max. € 597,- (prijspeil 2018). Als de huidige bewoners dat willen kunnen zij terugkeren naar deze nieuwbouw. Tijdens individuele huisbezoeken bespraken we ieders wensen met betrekking tot nieuwe huisvesting. 

Heymans bouwt nieuwe woningen
Op woensdag 17 juli tekenden we de overeenkomst met Heijmans. Een week eerder werd de overeenkomst met TTO Sloop en Infra al ondertekend en de bouwvergunning is aangevraagd. 

Sloop in twee fasen
De woningen worden in twee fases gesloopt. D
e huidige bewoners die in het Brabantpark woonden toen het sloopbesluit werd genomen, hebben een terugkeergarantie. Wie dat wil, kan straks naar de nieuwbouw. Voor het zover is verhuizen zij naar een tijdelijke woning in het Brabantpark. 

Start sloop
Dit najaar start de sloop van de woningen in de eerste fase. Begin 2020 worden dan de eerste nieuwbouwwoningen gebouwd. Als die klaar zijn, kunnen de bewoners verhuizen naar hun nieuwe huis. Daarna worden de woningen in fase 2 gesloopt en het tweede deel van het plan gebouwd.
 

Zodra er meer bekend is over de nieuwbouw, kunt u dat op deze pagina lezen.

(De situatietekening en plattegrond zijn een voorlopig ontwerp. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend)

 

Vertalen / Translate